Subotica, 2006-07

Učesnici: Snežana Bačić, Jelena Buljovčić, Beaza Demiri, Elza Fabian, Kristina Grinfelder, Daniel Homolya, Csaba Lality, Sanela Lebović, Jasmina Ličina, Nebojša Bašić Palković, Adriana Petrović, Nataša Rašović, Stefan Sadovek, Reihana Saiti, Samanta Saiti, Andor Tolcser, Gordan Valent

Koordinator radionica: Dorijan Kolundžija

Lokalni koordinatori: Csongor Farkas, Robert Vastag, Srđan Radmanić

Radionice u Subotici realizovane su u partnerstvu sa organizacijom Omladinski eko život.

Dorijan Kolundžija

Ima nečeg istinski autentičnog u gotovo svakom snimku jednog petanestogodišnjeg budućeg fotografa. Dok sve težnje ka impresioniranju posmatrača odstupaju pred željom da se drži i posmatra sopstvena fotografija, određen nesvesni kvalitet se ugrađuje u fotografiju. Dok snapshot kvalitet fotografije otkriva činjenicu da nijedno prethodno iskustvo ne definiše ili opterećuje fotografiju, određena količina iskrenosti izlazi na površinu kao više nego dobrodošao dodatni efekat.

Oni su jednostavno drugačiji.

Komuniciranje putem takvih fotografija slobodno je od formalnih fotografskih aspekata i delikatno prelazi ka ličnim interesima, emocijama i iskustvima. Ono što se sa formalne strane gubi vraća se kroz lično i gotovo intimno. Ohrabrujući jedni druge da se bave što složenijim temama iz sve ličnijeg ugla, takva komunikacija postaje intrigantni dijalog koji se bavi kompleksnim pitanjima identiteta radije nego fotografskom analizom. Ubrzo pošto se inicijalna nelagodnost zbog upotrebe fotoaparata prevaziđe, fokus postaje pričanje priča i učešće u dijalogu.

Usmeravanje ovog dijaloga pokazao se kao priličan poduhvat. Identitet, kako individualni tako i kolektivni bio je previše komplikovan da se izdvoji i o njemu raspravlja. Na kraju je ponosno formiran koncezus: oni su grupa građana svoga grada. Nacionalno i etničko predstavljeno je kao još samo jedan element njihove svakodnevice. Subotica se pokazala kao ono što određuje i oblikuje njihov kako teritorijalni tako i kulturni identitet. Takođe, Subotica je ostala okosnica dijaloga vođenog novousvojenim i otkrivenim jezikom fotografije koji su svi počeli sa lakoćom da govore.

___

Dorijan Kolundžija (1976) diplomirao je primenjenu grafiku na Akademiji primenjenih umetnosti u Beogradu. Diplomirao i stekao zvanje Mastera lepih umetnosti, fotografije i grafičkog dizajna na univerzitetu Winsconsin – Milwaukeeu, SAD.