Domino Dance, 2009

instalacija
trajanje audio zapisa: 7′

organizacija: SPACE Gallery, London
prostor: Peppie Close, Hackney, London
saradnici: Sophie Hope, Sheila Louis
audio-video montaža: Filip Zarić

Dvomesečni život grupe Škart među stanarima doma penzionera Peppie Close u Hackney-ju je prvi pokušaj iskoraka organizacije Space Gallery u komunalno-javni prostor Londona. Zajednica penzionera, u ovom slučaju isključivo crnačkih doseljenika s Kariba, sačuvala je iskustva prvog posleratnog talasa emigranata i konačno dobila svoje sustanare-arhivare. Razgovore s penzionerima Škartovci su pretočili u ilustrovane dvostihe koji su postali deo enterijera doma penzionera i trag prisutnosti generacije koja je uložila svoje snove u izgradnju novog svijeta.

Grupa ŠKART osnovana je 1990. godine u Beogradu. Funkcioniše kroz produktivni sukob poezije, arhitekture, grafičkog dizajna, kombinovanih tehnika i društvenog aktivizma. Nakon deset godina uličnih akcija (Your shit = Your responsibility, Kuponi za preživljavanje, Za početak ništa itd.), grupa se uključila u dugoročni proces pokretanja i razvijanja novih kolektiva i mreža, kao na primjer:

  • horovi (dostupno svima – pevanje vlastitih pesama tokom javnih proba: Horkeškart, Proba, Deca sa meseca)
  • vezenje (ručni radovi za nova društvena/politička umetnička dela; ženska i muška grupa)
  • festivali poezije (usavršavanje za mlade i stare pesnike: Pesničenje)
  • dečja poezija i muzičke priredbe
  • pesnička izvođenja-napadi u školama, radionice i priredbe

Grupa ŠKART organizovala je performanse, radionice, izložbe i predavanja širom svijeta (Evropa, Amerika, Azija).
http://skart.rs/