Tipografske svetlosne instalacije

Koncept: Igor Oršolić

Umetnici: Isidora Nikolić, Jana Oršolić, Vladimir Perić, Dorijan Kolundžija, Igor Oršolić

Osnovna ideja projekta bila je izrada skulptura za javni prostor u čijoj su osnovi unapred ponuđeni citati/misli/stihovi/rečenice, a koje su autori skulptura birali prema ličnim senzibilitetima. Tipografsko rešenje izabranog citata primenjeno je na svetleći objekat postavljen u javnom prostoru tokom trajanja festivala.

Pokrovitelji projekta: ERSTE Banka