Svi mi kao jedan, 2011

Interaktivna instalacija

Pozivajući se  na prošlost jednog završenog sistema, ponovnim pokretanjem ideje  Dana mladosti i distance u odnosu na isti,  projekat opisuje poziciju današnjeg posmatrača u odnosu na prošlo vreme. Pojedincu se obraća direktno, smeštajući ga u različite pozicije jedne univerzalne postavke sistema kakav je bio komunizam.

Obrada zvuka: Nenad Vasiljević
Dizajn elektronike: Miloš Stojković

Sandra Đukić (1986, Beograd)
Nevena Vasiljević (1985, Kruševac)