Celina je veća od zbira njenih delova, 2011

Video, 4′, loop

Rad se bavi jednim određenim segmentom sleta povodom Dana mladosti – masovnom koreografijom. U psihologiji, geštalt efekat predstavlja fenomen koji čini da vizuelno prepoznajemo figure i cele forme, umesto gomile pojedinačnih elemenata. U masovnoj koreografiji pojedinačan element je individua. Pojedinačna osoba u masovnoj koreografiji nema svoju jedinstvenost i individualnost, već je deo nečeg većeg. To je, takođe, i jedna od mnogih osobina komunizma.

Savremenim estetskim pristupom, kroz kompjutersku animaciju, rad apstrahuje karakteristike (ritam, dinamiku, masu, nestalnu geometriju, granice pojedinačnog elementa) i gradi nove kompozicije inspirisane masovnom koreografijom.

Radoš Vujaklija (1986, Beograd)