2023-10-23T07:05:56+00:00

SNAĐI SE DRUŽE: UMETNOST ŽIVLJENJA KROZ RUPE U SISTEMU, 2023-2024

Snađi se druže: Umetnost življenja kroz rupe u sistemu istražuje prakse i fenomene nebrige sistema i institucija prema pojedincu ili čitavoj zajednici. Budući uhvaćeni u zamke i ograničenja koje sistem pred njih postavlja, pripadnici mnogobrojnih grupa razvijaju strategije laganja, varanja i krađe kako bi prevladali sistemska ograničenja i sopstvenu nemoć u odnosu na institucije.

2023-07-26T08:04:38+00:00

IZVOĐENJE DEMOKRATIJE, 2019-2022

Šta je danas demokratija, šta podrazumeva i koji su najvažniji koncepti u nju upisani, a bez kojih ne može da funkcioniše? Da li je demokratija moguća? Da li demokratija ima alternativu? Kakav oblik demokratije je optimalan? Ova pitanja predstavljaju osnovu projekta Izvođenje demokratije koji je motivisan našom potrebom da o ovim pitanjima razgovaramo, ali i kreiramo prostor za što širi dijalog o stanju demokratije.

2022-06-16T09:19:37+00:00

VRT, u toku od 2021

Možemo li govoriti o migracijama kroz pojam brige, solidarnosti i kolektivnog delovanja kao osnovnih preduslova za izgradnju održivog i razvojnog životnog ambijenta? Možemo li ovu temu proširiti na domen ekološke svesti i međuzavisnosti živog sveta na planeti? Upravo ova pitanja čine polazište projekta Vrt koji se razvija kroz dijalog umetnika sa stanovnicima banatskog mesta Belo Blato.

2023-03-22T12:21:49+00:00

PROJEKAT JUGOSLAVIJA, 2016-2019

Projekat Jugoslavija istražuje potencijale niza ideja na kojima je građen koncept Jugoslavije u promišljanju kako sadašnjeg trenutka, tako i budućnosti, uključujući razmišljanja stotinu i jedne učesnice i učesnika različitih uzrasta i profila iz svih republika nastalih nakon raspada nekadašnje države.

2023-02-18T08:41:01+00:00

PLAMENI POZDRAVI, 2015

Projekat Plameni pozdravi zamišljen je kao propitivanje socijalističke Jugoslavije - njene strukture, karaktera i nasleđa kroz prizmu konstrukcije socijalističkog detinjstva koje se otkriva na fotografijama koje su decenijama slate predsedniku Titu.

2023-03-22T12:16:14+00:00

EKATSRAVAGANTNA TELA:
EKSTRAVAGANTNE GODINE, 2013-2014

Ekstravagantna tela: Ekstravagantne godine predstavljaju uzbudljivu, inspirativnu, senzualnu starost čijim tabuima savremena umetnost menja negativan predznak i time ih izmešta iz područja stereotipa, marginalizacije i diskriminacije, otkrivajući istovremeno puno više od pukih načina na koje seniori mogu poboljšati kvalitet sopstvenog života.

2020-12-31T07:08:56+00:00

MUZEJ OBJEKATA, 2011-2014

Muzej objekata nastao je kao inicijativa da se sakupe, sačuvaju i objedinjeno prikažu lična sećanja građana Srbije na period devedesetih godina prošlog veka koji su u Srbiji obeležile permanentne političke i ekonomske krize.

2021-01-24T09:05:50+00:00

NAJLEPŠA ZGRADA, 2012

Kroz intervencije i interpretacije umetnika, izložba Najlepša zgrada bavi se istraživanjem prostora i mogućih narativa skrivenih iza nagomilanih istorijskih slojeva zgrade Beogradske zadruge, kao i pitanjem odnosa države i društva prema nasleđu, zaostavštini i sopstvenoj istoriji. Izložba je realizovana u okviru Mikser festivala 2012. godine.

2021-01-24T11:40:39+00:00

ZAVRŠNA PROSLAVA, 2011

Izložba ispituje prirodu kolektivne memorije i percepcije istorijskog nasleđa polazeći od fenomena Dana mladosti, odnosno njegove završne proslave – sleta.

2020-12-26T12:50:54+00:00

PORODIČNI ALBUM, 2011-2012

U formi participativnog umetničkog rada, Porodični album istražuje istorije romskih porodica u Srbiji i Crnoj Gori koristeći porodične fotografije kao polazište za razgovor i širi društveni dijalog.

2021-03-17T16:13:36+00:00

UMETNOST I LUDILO, 2011-2012

Projekat Umetnost i ludilo, kroz umetničku praksu, otvara dijalog na temu mentalnog zdravlja u Srbiji i istovremeno pokušava da aktuelizuje pitanje odnosa između šire društvene zajednice i onoga što se definiše kao bolest, drugost, različitost, izolovanost, strah, neposlušnost, predrasuda.

2020-12-31T07:55:57+00:00

IZMEŠTANJE – Nacionalni paviljon Republike Srbije na Praškom kvadrijenalu 2011. godine

Projekat Izmeštanje rađen je za Nacionalni paviljon Republike Srbije na Praškom kvadrijenalu 2011. godine. Nakon Praga, projekat je izložen i u Likovnoj galeriji Kulturnog centra u Beogradu. Projekat Izmeštanje pokrenut je kao saradnička platforma sa ciljem da istraži osnovne principe savremene umetničke produkcije i performansa u novonastalim uslovima koje projekat kreira. U svojoj osnovi, platforma predstavlja hologramsku instalaciju za internet izvođenje uživo.

2021-01-12T09:45:27+00:00

KIOSK DIJALOZI, 2010

Projekat Kiosk dijalozi zamišljen je kao komunikacijska platforma u kojoj se kroz dijalog sa mladima kreira participativni umetnički rad čiji su oni ko-autori, a ne samo pasivni posmatrači.

2021-08-21T11:10:39+00:00

LOBI KULTURE, 2009-2010

LOBI KULTURE je participativni, saradnički i više formatni arhiv koji ispituje proces evropske integracije Zapadnog Balkana tokom 2009. godine (Albanija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora). Arhiv je kreiran od vizuelnog (fotografija) i audio materijala nastalog kao rezultat dijaloga između umetnika i građana a u procesu dokumentovanja odgovora građana na pitanje: "Šta mislite da će se promeniti ili nestati u vašem svakodnevnom životu kada vaša zemlja uđe u EU".

2020-12-26T14:31:08+00:00

BELEF 09 – VIZUELNI PROGRAM

Nadovezujući se na inicijativu započetu festivalom 2008. godine, program nastavlja da istražuje mogućnosti savremene umetničke produkcije u javnom prostoru. Grad ostaje u fokusu kao tema, polje istraživanja i interpretacija, element nad kojim se vrši intervencija.

2021-03-17T11:12:41+00:00

POKRENI GRAD, 2007-2009

Projekat predstavlja inicijativu za aktualizovanje ideje umetnosti u javnom prostoru u Srbiji, dok istovremeno podržava proces decentralizacije savremene umetničke scene u zemlji.

2020-12-31T07:16:03+00:00

BELEF 08 – VIZUELNI PROGRAM

Neskrivena preokupacija BELEF-a 08 jeste pokušaj da se umetničkim intervencijama menja vidljivo lice grada, ostavljajući na svakodnevnim putanjama prolaznika tragove i pretvarajući ih u trajne umetničke postavke.

2021-01-21T20:27:03+00:00

LAND OF PROMISES, 2007

Prikazujući širok spektar tema – od uspomena iz detinjstva, porodičnih priča, onih intimnih i onih manje intimnih, života drugih, regiona, kulturnih fenomena – izložba kroz medijum fotografije predstavlja krug ideja i tema prisutnih na savremenoj umetničkoj sceni Srbije.

2021-05-13T11:23:07+00:00

KOMUNIKACIJA, 2005 – 2007

Projekat Komunikacija zamišljen je kao kreativni edukativni program koji kroz upotrebu fotografskog medija pokušava da uspostavi dijalog i komunikaciju među mladima različitih nacionalnih pripadnosti.

2020-12-26T18:15:31+00:00

DAS IST KUNST, 2005 – 2006

Tragajući za prirodom savremene umetnosti autorke su razgovarale sa osamdeset i jednom osobom širom Srbije od kojih je svaka dala svoj odgovor na pitanje “Šta je (za Vas) umetnost?”. Odgovore prate fotografije učesnika koji su zamoljeni da se fotografišu sa objektom koji poseduju a smatraju ga umetničkim delom.

2021-01-17T09:20:38+00:00

DOBA NEVINOSTI, 2004

Projekat kustoskog tima koji su činile Milica Pekić, Milena Grabačić i Katarina Mitrović, bavi se problemom transformacije slika iz prošlosti i sećanja u okviru umetničke percepcije.