VRT, u toku od 2021

Autorski tim: Ana Adamović, Vera Večanski, Milica Pekić, Dragan Protić u saradnji sa Adamom Jonaš, Marijom Brška Jonaš, Radmilom Toškov i drugim stanovnicima Belog Blata.

Kako govoriti o fenomenu migracija u vremenu jednog od najvećih pokreta stanovništva u novijoj istoriji praćenog ratovima, razaranjima i patnjom ljudi? Bilo da se radi o kretanju iz Azije i severne Afrike ka Evropi ili o aktuelnom talasu izbeglica iz Ukrajne u države Evropske unije postaje sve jasnije da je pitanje životnog prostora, okruženja i sigurnog mesta za život jedan od ključnih izazova sa kojima se kao čovečanstvo suočavamo. Nesklad između aktuelnih politika zaglavljenih unutar logike međusobnih sukoba, ratova, osvajačkih pretenzija i prioriteta eksploatacije i dominacije, i objektivnih promena koje će u mnogome oblikovati našu budućnost na planeti postaje sve vidljiviji. U takvoj situaciji možemo li govoriti o migracijama kroz pojam brige, solidarnosti i kolektivnog delovanja kao osnovnih preduslova za izgradnju održivog i razvojnog životnog ambijenta? Možemo li temu seoba proširiti na domen ekološke svesti i međuzavisnosti živog sveta na planeti?

Upravo ova pitanja čine polazište projekta Vrt koji se razvija kroz dijalog stanovnika banatskog mesta Belo Blato i umetnika. Belo Blato je mesto istorijskih migracija u kome se i danas govori preko tri jezika, ali i močvarno područje izloženo poplavama i prirodnim promenama terena.

Razgovor o idealnom, željenom, izgubljenom ili zamišljenom mestu koncipiramo kroz ideju vrta – mesta uživanja i sigurnosti. Idealni vrt čine različite biljne kulture, od mladica stabala, ukrasnog bilja, pa sve do autohtonih vrsta i poljoprivrednih kultura koje lagano nestaju sa ovih prostora. Kroz projekat se idealni vrt opisuje, crta, prevodi u kratke priče, poeziju, zvuke i, na kraju, kreira kroz kolektivni rad meštana i umetnika.  Ovakav kolektivni rad treba da ponudi skicu jedne moguće alternative kroz narativ o međuzavisnosti živog sveta na planeti.

Projekat se realizuje u saradnji sa Mesnom zajednicom Belo Blato

Podrška: Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije