PROJEKAT JUGOSLAVIJA, 2016-2019

Da li je prošlost Jugoslavije već muzealizovana, istorizovana i pohranjena u arhivama? Da li je sadržana u istorijskim tekstovima, raspravama, predmetima mnogobrojnih kolekcija, sećanjima? Da li nam ta prošlost može razjasniti barem nešto o današnjem trenutku? Da li nam može pomoći da razumemo današnje krize i izazove? Da li možemo na primeru multinacionalne, multikonfesionalne zemlje koja se raspala pre gotovo 30 godina početi da razmišljamo o alternativama za sadašnji trenutak?

Projekat Jugoslavija polazi upravo od pretpostavke koja prošlost ne tretira kao skup mrtvih činjenica i završenih događaja, već istražuje potencijale niza ideja od kojih je izgrađen koncept Jugoslavije kako u sadašnjem trenutku, ali i u budućnosti.

Sa ciljem da se napravi odmak od reči istorija i da se istraži savremenost i aktuelnost kao i potencijal ideja na kojima je u različitim periodima Jugoslavija gradila svoju državnost, projekat uključuje razmišljanja stotinu i jedne učesnice i učesnika različitih uzrasta i profila iz svih republika nastalih nakon raspada nekadašnje države. Umesto konkretnog pitanja svakom od sagovornika ponuđen je po jedan od kartona predmeta koji se čuvaju u zbirkama Muzeja Jugoslavije, a na kojima su osnovne informacije o predmetu: opis, datum ili period iz kog potiče, poreklo. Upravo taj opis, a ne konkretni predmet, činio je osnov za refleksiju o određenoj temi, kao i za razumevanje te teme u savremenom kontekstu.  Na taj način pokušali smo da kolekciju materijalnih tragova prošlosti, odnosno, konkretnih predmeta iz različitih zbirki Muzeja, posrednim putem prevedemo u formu živih komentara, aktuelnih razmišljanja, ideja i potencijala za budućnost. Jedan od ciljeva bio je i da se utvrdi gde je danas pohranjen život tog nasleđa – da li je arhiviran u nekom zabačenom kutku sećanja građana nekadašnje zemlje ili ono aktivno oblikuje savremene ideje i delovanje.

Odmakom od predmetnosti samih objekata, razmišljanje o nasleđu jugoslovenske države pokušali smo da udaljimo od nostalgične vizije bolje prošlosti, pomerajući akcenat na razmišljanje o regionu, Evropi i svetu danas koji se čine više nego ikada zaglavljeni u permanentnoj krizi, sukobu, netoleranciji i nejednakosti.

Esad Bajtal
Esad Bajtal
Sonja Lokar
Sonja Lokar
Žarka Radoja
Žarka Radoja

Sagovornici:

Tomislav Badovinac, Zdenka Badovinec, Esad Bajtal, Ivo Banac, Mehmet Behluli, Dunja Blažević, Bogić Bogićević, Ajla Buljubašić, Rafet Bushati, Teodor Celakoski, Valter Cvijić, Ivan Čolović, Iva Čukić, Petar Ćuković, Zlatko Dizdarević, Dean Duda, Nikola Džafo, Varja Đukić, Ljubomir Frčkoski, Nikola Gelevski, Rron Gjinovci, Slavko Goldstein, Petar Gošev, Miroslav Grčev, Elma Hašimbegović, Tarik Haverić, Eliza Hoxha, Maksimilijana Ipavec, Guner Ismail, Ivan Ivanji, Hristina Ivanoska, Bojan Ivanov, Ilina Jakimovska, Tvrtko Jakovina, Nensi Jasharaj, Božena Jelušić, Dejan Jović, Haris Jusufović, Husnija Kamberović, Vesna Kesić, Miklavž Komelj, Snježana Kordić, Branko Kostić, Ljupka Kovačević, Nina Rajić Kranjac, Benjamin Krnetić, Luka Lagator, Samir Lemeš, Sonja Lokar, Budimir Lončar, Oto Luthar, Saša Madacki, Shkelzen Maliqi, Žarko Marić, Dragan Markovina, Jože Menciger, Stjepan Mesić, Luka Mesec, Vladimir Milčin, Dragan Miljanić, Mladen Miljanović, Goran Miloradović, Miroslav Minić, Miran Mohar, Pava Molnar, Bogdan Osolnik, Svjetlana Nedimović, Nataša Nelević, Jeton Neziraj, Veton Nurkollari, Katarina Pejović, Latinka Perović, Tanja Petrović, Marko Perković, Olga Manojlović Pintar, Bojana Piškur, Venita Popović, Srđan Puhalo, Žarko Puhovski, Žarka Radoja, Yill Rugova, Artan Sadiku, Besa Shahini, Ares Shporta, Emilija Simoska, Svetlana Slapšak, Ognjislav Slunjski, Hajrudin Somun, Lazar Stojanović Igor Toshevski, Senad Šahmanović, Marjan Šantić, Elizabeta Šeleva, Marko Špadijer, Igor Štiks, Azem Vllasi, Nina Vodopivec, Željko Volaš, Marko Vrhunec, Miloš Vuksanović, Jelena Vukasović

Konferencija Muzealizacija Jugoslavije.
Zamrzavanje ili aktivno pregovaranje zajedničkog nasleđa

Dom Omladine, 2. i 3. Decembar 2018. godine

Konferencija je organizovana u saradnji između Muzeja Jugoslavije i Kiosk platforme za savremenu umetnost kao deo programa obeležavanja 100 godina od osnivanja Jugoslavije

mr Neda Knežević, direktorka Muzeja Jugoslavije
Konfiskacija kulture: Dubravka Ugrešić
Pro et contra: dr Tvrtko Jakovina (moderator), dr Ljubinka Trgovčević, dr Dragan Markovina, dr Husnija Kamberović, dr Milan St. Protić
Jugoslavija danas: dr Tanja Petrović (moderatorka), dr Olga Manojlović Pintar, dr Jernej Mlekuž, Ana Dević, Vladimir Arsenijević
Projekat Jugoslavija: Stevan Vuković (moderator), Ana Adamović, Milica Pekić, dr Mitja Velikonja, Iskra Geshoska
Jugoslavija u Muzeju: dr Nikola Krstović (moderator), dr Kaja Širok, Elma Hašimbegović, Ana Panić, Marija Đorgović, dr Katarina Živanović
Amaterske prakse sakupljanja, čuvanja i tumačenja jugoslovenskog nasleđa: Tatotomir Toroman (moderator), Žarko Gvero Gera, Mario Milaković, Milenko Petković, Nebojša Jakovljević
Muzealizacija Jugoslavije: postkapitalistička prošlost za kakvu budućnosti?: dr Rastko Močnik

Autorke projekta: Ana Adamović, Milica Pekić
Kamera i montaža: Ana Adamović
Video post-produkcija: Vladan Obradović
Dizajn i post-produkcija zvuka: Dejan Čeko, Srđan Bajski
Prevodi: Goran Kričković, Verica Krstić, Katarina Pejović, Nora Bezera
Web podrška: Dušan Jevtić
Dizajn: Isidora Nikolić
Arhitektura i dizajn postavke: Milica Lopičić
Organizacija izložbe: Aleksandra Momčilović Jovanović
Odnosi s javnošću: Tamara Marković
Tehnička realizacija izložbe: Sava Kovačević, Predrag Arsić, Vlada Vidaković, Dejan Klajić

Projekat Jugoslavija predstavlja rezultat saradnje Muzeja Jugoslavije i Kiosk platforme za savremenu umetnost, i realizovan je uz profesionalnu podršku direktorke Muzeja Jugoslavije Nede Knežević, kao i kustosa Ane Panić, Ivana Manojlovića, Katarine Živanović, Aleksandre Momčilović Jovanović, Jovane Nedeljković, Veselinke Kastratović Ristić, Radovana Cukića.

Projekat je realizovan uz podršku i pomoć velikog broja prijatelja, organizacija i institucija iz čitave nekadašnje Jugoslavije kojima se ovom prilikom najiskrenije zahvaljujemo: Anamarija Batista, Erol Billibani, Iskra Geshoska, Nataša Govedarica, Alenka Gregorič, Mia David, Stevan Dimitrijević, Varja Đukić, Nataša Zavolovšek, Vojislav Ilić, Arlind Kirajtani, Dren Maliqi, Duško Miljanić, Mladen Miljanović, Mićo Parežanin, Borka Pavićević, Katarina Pejović, Lazar Pejović, Venita Popović, Dragan Protić, Tatjana Rajić, Marijana Rimanić, Vjera Ruljić, Ares Shporta, Elma Hašimbegović, Ana Hofman, Teodor Celakoski, Nataša Škaričić, DokuFest (Prizren), Expeditio (Kotor), Karver (Podgorica), Kontrapunkt (Skoplje), MAMA (Zagreb), Mestna galerija (Ljubljana), Historijski muzej Bosne i Hercegovine (Sarajevo)

Projekat je realizovan uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i Ministarstva kulture Republike Srbije