PORODIČNI ALBUM, 2011-2012

Porodični album nastao je u saradnji sa članovima 23 romske porodice iz Srbije i Crne Gore kao participativni umetnički rad. Naši sagovornici bili su pozvani da kreiraju reprezentativnu sliku sebe i svojih porodica i učestvuju u svakoj fazi realizacije rada – od odabira porodičnih fotografija koje će biti prikazane, preko priča koje opisuju događaje na slikama i njihovu važnost za porodičnu istoriju, do toga na koji će način porodica na kraju biti fotografisana. Ovakvom metodom rada pokušali smo da, što je više moguće, izbegnemo nametanje bilo kakve unapred određene slike romske zajednice o kojoj neretko znamo premalo a skloni smo da prelako sudimo na osnovu duboko ukorenjenih predrasuda, sa ciljem da porodične priče ispričane od samih članova porodice učinimo dostupnim za širu javnost.

Ovom prilikom želimo da se zahvalimo svim članovima 23 porodice koje su nas srdačno primile u svoje domove i sa nama podelili priče o svojim porodicama kroz prelistavanje njihovih porodičnih albuma. Dobrodošlica koju smo svuda osetili i otvorenost naših sagovornika najdragoceniji su element u radu na ovom projektu. Takođe, želimo da se zahvalimo mnogobrojnim nevladinim organizacijama i pojedincima koji već godinama rade na problemu integracije Roma u Srbiji i u Crnoj Gori, a čiji su nam kontakti i preporuke bile neophodne za upoznavanje sa porodicama koje su u projektu učestvovale. Bez podrške svih ovih ljudi projekat Porodični album ne bi bio moguć.

Projekat Porodični album prikazan je na izložbama u Beogradu i Podgorici, a celokupni materijal prikupljen i kreiran tokom rada objavljen je u trojezičnoj publikaciji koja je pratila projekat.

Preuzmi
Porodični album publikacija.pdf

Autorke projekta: Ana Adamović, Milica Pekić

Projekat je realizovan u saradnji sa organizacijom ProStory, Podgorica

Fotografije: Ana Adamović (Srbija), Duško Miljanović (Crna Gora)

Projekat je realizovan uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu, programa Dekada Roma Fonda za otvoreno društvo, Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije, Švajcarskog programa za kulturu na Zapadnom Balkanu.

Sponzori izložbe u Beogradu: Doga d.o.o. i Robne kuće Beograd.