PLAMENI POZDRAVI, 2015

Projekat Plameni pozdravi zamišljen je kao propitivanje socijalističke Jugoslavije – njene strukture, karaktera i nasleđa kroz prizmu konstrukcije socijalističkog detinjstva koje se otkriva na fotografijama koje su decenijama slate predsedniku Titu. Prvi segment projekta – izložba Plameni pozdravi koja je održana u Muzeju Jugoslavije tokom marta i aprila 2015. godine, predstavila je radove devet umetnika sa prostora nekadašnje Jugoslavije. Njihovi radovi nastajali su ili kroz istraživanje arhivskih materijala Muzeja, ili su na izložbi postavljeni u direktni dijalog sa tom arhivom, ispitujući karakter i sadržaj ovih slika u današnjem momentu. Drugi segment uključuje istoričare, antropologe, kulturologe, istoričare umetnosti i književnike sa post-jugoslovenskog prostora čiji tekstovi s jedne strane daju neophodni istorijski kontekst razmišljanju o detinjstvu u socijalističkoj Jugoslaviji, dok s druge nude drugačiji pogled na nasleđe socijalističke Jugoslavije od uobičajenog, binarnog pojednostavljivanja na koje se prečesto nailazi u radovima koji se bave ovom temom. Svi ovi autori svojim radovima i razmišljanjima na dragoceni način doprinose umetničkom istraživanju arhivskih materijala koje stoji u osnovi projekta Plameni pozdravi, otvarajući polje za neko novo i drugačije čitanje i promišljanje socijalističke Jugoslavije.

Umetnici i autori, učesnici u projektu: Dušica Dražić, Branislav Dimitrijević, Igor Duda, Ildiko Erdei, Ana Hofman, Dejan Kaludjerović, Saša Karalić, Irena Lagator, Mladen Miljanović, Milica Pekić, Maja Pelević, Olga Manojlović Pintar, Martin Pogačar, Renata Poljak, ŠKART, Dubravka Ugrešić, Nenad Veličković, Radina Vučetić, Stevan Vuković.

Autorka projekta: Ana Adamović
Stručni saradnik u istraživanju arhivskih materijala: Radovan Cukić, Muzej Jugoslavije
Vizuelni identitet i dizajn: Isidora Nikolić
Producent izložbe: Jasmina Petković

Projekat Plameni pozdravi realizovan je u saradnji sa Muzejom Jugoslavije, Beograd
Projekat je realizovan uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju, foruma ZFD, Austrijskog kulturnog foruma u Beogradu i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije

Go to Top