MUZEJ OBJEKATA, 2011-2014

U sećanjima građana Srbije devedesete godine prošlog veka obeležene su ličnim traumima i strahovima, ali i zamagljene nikada jasno definisanim stavom političke i naučne elite prema ovim godinama i tadašnjim dešavanjima. Iako su ratovi, inflacija, sankcije, građanski protesti, nemiri činili svakodnevicu miliona građana Srbije tokom čitave jedne decenije, ovaj period i danas ostaje nedovoljno obrađen i jasno pozicioniran u sagledavanjima istorijskog razvoja društva u Srbiji. Istorija se stalno piše iz početka, a kolektivnim sećanjem se i dalje manipuliše u korist dnevne politike.  Između ostalog, ta manipulacija je moguća i zato što se ličnim iskustvima i sećanjima građana koji su bili svedoci određenog perioda ne pridaje gotovo nikakva kritička pažnja. Ideja za iniciranje ovakvog muzeja potiče iz potrebe da se proces sagledavanja i razumevanja nedavne istorije dopuni svedočanstvima pojedinaca, pričama iz svakodnevnog života. Kolekcija Muzeja otvara pitanja šta nam se to dogodilo devedesetih, šta je ono što nam je u to vreme bilo bitno, šta je ono što nam je danas bitno kada o tom razdoblju naše prošlosti razmišljamo, kako se prema toj prošlosti odnosimo, da li smo iz događanja devedesetih nešto naučili, šta nam taj, za mnoge traumatični period govori o našoj današnjici.

Dejan Kožul, 1974, Rijeka/ Beograd
Izbeglička legitimacija (Beograd, 1993)

Dragan Mirković, 1957, Plešin/ Kraljevo
Devalvirane novčanice (devedesete)

Gordana Ristić i Olivera Trajković, 1974, Vranje
Kanister za gorivo (1994)

Ivana Jovanović, 1979, Beograd/ Mladenovac
Pištaljka i svetleće narukvice (1997)

Zlatko Vujanović, 1987, Aranđelovac
Jabuka

Vera Pullen, 1978, Novi Sad/ Beograd
Pasoš Savezne Republike Jugoslavije (2001)

Toma Bibić, 1978, Zadar (HR)/ Niš (SRB)
Svećnjak sa svećom

Srđan Tunić, 1984, Beograd
Cev bazuke i  čaure od metaka (Beograd, 1999)

Mina Aleksić, 1981, Beograd
Trolić (1990)

Mila Marinković Broćić, 1957, Čačak / Novi Beograd
Pamučna pelena (1993)

Jelena Petrović, 1949, Novo Selo/ Kraljevo
Soda bikarbona (Kraljevo, devedesete godine)

Zora Čavić Ilić, 1937, Beograd
Mutilica za Nes kafu (1991-1993)

Kolekcija Muzeja kreirana je od donacija objekata koji imaju ličnu vrednost za one koji ih doniraju. Svaki donirani objekat prati tekstualna izjava donatora koja služi kao muzejski opis predmeta i svedoči o motivima za doniranje upravo tog objekta. Svi objekti datiraju iz perioda devedesetih godina prošlog veka ili su za donatora na najdirektiniji način sa tim periodom povezani. Sakupljajući i čuvajući ove objekte i svedočanstva njihovih vlasnika, Muzej postaje javni prostor sećanja koji se permanento kreira aktivnošću publike – građana Srbije. Građanima nudi prostor gde mogu da iskažu lične priče o svojim sopstvenim iskustvima koje smatraju relevantnim za razumevanje perioda devedesetih, ali postaje i mesto susreta  sa isto tako ličnim sećanjima i iskustvima njihovih sugrađana. Ovakva muzejska kolekcija u stalnom nastajanju omogućava dinamičan dijalog o tome kako razumevamo prošlost, stvarajući uslove za  uspostavljanje društvenog koncezusa o tome kako se prema njoj odnosimo i kako, u odnosu na nju, vidimo našu sadašnjost.

Slide Muzej objekata, Muzej grada Beograda, 2011 Slide Muzej objekata, Muzej grada Beograda, 2011 Slide Muzej objekata, Novi Sad, 2011 Slide Muzej objekata, CZKD, Beograd, 2012 Slide Muzej objekata, Bujanovac, 2013 Slide Muzej objekata, Vranje, 2013 Slide Muzej objekata, Kragujevac, 2013 Slide Muzej objekata, Kraljevo, 2013 Slide Muzej objekata, Novi Pazar, 2013 Slide Muzej objekata, Požega, 2013 Slide Muzej objekata, Subotica, 2014 Slide Muzej objekata, Zaječar, 2014

U periodu između 2011. i 2014. godine, Muzej objekata tri puta je gostovao u Beogradu, ali i u Novom Sadu, Nišu, Novom Pazaru, Kragujevcu, Zaječaru, Subotici, Vranju, Bujanovcu, Kraljevu i Požegi. U ovom periodu, sakupljeno je preko 160 objekata. 2017. godine, Muzej objekata postaje deo kolekcije Muzeja Jugoslavije koji nastavlja sa njegovim promovisanjem i širenjem.

Kompletna dokumentacija projekta dostupna je na
www.muzejobjekata.net

Autori projekta: James May, Milica Pekić, Ana Adamović

Projekat je iniciran u saradnji sa Fondom Biljana Kovačević Vučo, a realizovan uz podršku Fonda za otvoreno društvo, Srbija