MUZEJ OBJEKATA, 2011-2014

U sećanjima građana Srbije devedesete godine prošlog veka obeležene su ličnim traumima i strahovima, ali i zamagljene nikada jasno definisanim stavom političke i naučne elite prema ovim godinama i tadašnjim dešavanjima. Iako su ratovi, inflacija, sankcije, građanski protesti, nemiri činili svakodnevicu miliona građana Srbije tokom čitave jedne decenije, ovaj period i danas ostaje nedovoljno obrađen i jasno pozicioniran u sagledavanjima istorijskog razvoja društva u Srbiji. Istorija se stalno piše iz početka, a kolektivnim sećanjem se i dalje manipuliše u korist dnevne politike.  Između ostalog, ta manipulacija je moguća i zato što se ličnim iskustvima i sećanjima građana koji su bili svedoci određenog perioda ne pridaje gotovo nikakva kritička pažnja. Ideja za iniciranje ovakvog muzeja potiče iz potrebe da se proces sagledavanja i razumevanja nedavne istorije dopuni svedočanstvima pojedinaca, pričama iz svakodnevnog života. Kolekcija Muzeja otvara pitanja šta nam se to dogodilo devedesetih, šta je ono što nam je u to vreme bilo bitno, šta je ono što nam je danas bitno kada o tom razdoblju naše prošlosti razmišljamo, kako se prema toj prošlosti odnosimo, da li smo iz događanja devedesetih nešto naučili, šta nam taj, za mnoge traumatični period govori o našoj današnjici.

Dejan Kožul, 1974, Rijeka/ Beograd
Izbeglička legitimacija (Beograd, 1993)

Dragan Mirković, 1957, Plešin/ Kraljevo
Devalvirane novčanice (devedesete)

Gordana Ristić i Olivera Trajković, 1974, Vranje
Kanister za gorivo (1994)

Ivana Jovanović, 1979, Beograd/ Mladenovac
Pištaljka i svetleće narukvice (1997)

Zlatko Vujanović, 1987, Aranđelovac
Jabuka

Vera Pullen, 1978, Novi Sad/ Beograd
Pasoš Savezne Republike Jugoslavije (2001)

Toma Bibić, 1978, Zadar (HR)/ Niš (SRB)
Svećnjak sa svećom

Srđan Tunić, 1984, Beograd
Cev bazuke i  čaure od metaka (Beograd, 1999)

Mina Aleksić, 1981, Beograd
Trolić (1990)

Mila Marinković Broćić, 1957, Čačak / Novi Beograd
Pamučna pelena (1993)

Jelena Petrović, 1949, Novo Selo/ Kraljevo
Soda bikarbona (Kraljevo, devedesete godine)

Zora Čavić Ilić, 1937, Beograd
Mutilica za Nes kafu (1991-1993)

Kolekcija Muzeja kreirana je od donacija objekata koji imaju ličnu vrednost za one koji ih doniraju. Svaki donirani objekat prati tekstualna izjava donatora koja služi kao muzejski opis predmeta i svedoči o motivima za doniranje upravo tog objekta. Svi objekti datiraju iz perioda devedesetih godina prošlog veka ili su za donatora na najdirektiniji način sa tim periodom povezani. Sakupljajući i čuvajući ove objekte i svedočanstva njihovih vlasnika, Muzej postaje javni prostor sećanja koji se permanento kreira aktivnošću publike – građana Srbije. Građanima nudi prostor gde mogu da iskažu lične priče o svojim sopstvenim iskustvima koje smatraju relevantnim za razumevanje perioda devedesetih, ali postaje i mesto susreta  sa isto tako ličnim sećanjima i iskustvima njihovih sugrađana. Ovakva muzejska kolekcija u stalnom nastajanju omogućava dinamičan dijalog o tome kako razumevamo prošlost, stvarajući uslove za  uspostavljanje društvenog koncezusa o tome kako se prema njoj odnosimo i kako, u odnosu na nju, vidimo našu sadašnjost.

U periodu između 2011. i 2014. godine, Muzej objekata tri puta je gostovao u Beogradu, ali i u Novom Sadu, Nišu, Novom Pazaru, Kragujevcu, Zaječaru, Subotici, Vranju, Bujanovcu, Kraljevu i Požegi. U ovom periodu, sakupljeno je preko 160 objekata. 2017. godine, Muzej objekata postaje deo kolekcije Muzeja Jugoslavije koji nastavlja sa njegovim promovisanjem i širenjem.

Kompletna dokumentacija projekta dostupna je na
www.muzejobjekata.net

Autori projekta: James May, Milica Pekić, Ana Adamović

Projekat je iniciran u saradnji sa Fondom Biljana Kovačević Vučo, a realizovan uz podršku Fonda za otvoreno društvo, Srbija