LOBI KULTURE, 2009-2010

LOBI KULTURE je participativni, saradnički i više formatni arhiv koji ispituje proces evropske integracije Zapadnog Balkana tokom 2009. godine (Albanija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora). Arhiv je kreiran od vizuelnog (fotografija) i audio materijala nastalog kao rezultat dijaloga između umetnika i građana a u procesu dokumentovanja odgovora građana na pitanje: „Šta mislite da će se promeniti ili nestati u vašem svakodnevnom životu kada vaša zemlja uđe u EU“.

U saradnji sa umetničkim organizacijama i kustosima u regionu, po dva umetnika iz svake navedene zemlje je angažovano da u susednoj zemlji, dakle ne u zemlji u kojoj žive, sprovedu istraživanje i prikupe materijal baziran na subjektivnim stavovima građana.

Lobi kulture treba da služi kao arhiva budućih sećanja na određeni trenutak u istoriji regiona, koji ujedno otvara ljudima bitnu mogućnost učestvovanja u stvaranju alternativne kulturne istorije (za razliku od institucionalne) i njihovog uključivanja u proces kritičkog promišljanja perioda tranzicije.

Ana Adamović i Cindy Blažević

Athe Mulla i Astrit Ibrahimi

Cindy Blažević i Pascal Paquette

Dorijan Kolundžija

Imrana Kapetanović i Amer Kapetanović

Lazar Pejović i Duško Miljanić

Leonard Qulafi i Armand Habazaj

Ljupcho Temelkovski i Aleksandar Grozdanovski
Istraživanje u Srbiji

Nives Sertić i Nebojša Sljepčević

IZLOŽBA | LOBI KULTURE: Arhiva kulturne memorije

13 – 18.05.2010. | Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beograd

Autor izložbene instalacije: Dorijan Kolundžija

Umetnici: Ana Adamović (Beograd), Cindy Blažević (Toronto/Zagreb), Aleksandar Grozdanovski (Skoplje), Armand Habazaj (Tirana), Astrit Ibrahimi (Priština), Amer Kapetanović (Sarajevo), Imrana Kapetanović (Sarajevo), Dorijan Kolundžija (Beograd), Dusko Miljanić (Podgorica), Atdhe Mulla (Priština), Pascal Paquette (Toronto), Lazar Pejović (Podgorica), Leonard Qylafi (Tirana), Nives Sertić (Zagreb), Nebojša Slijepčević (Zagreb), Ryan Taylor (Toronto), Lupćo Temelkovski (Bitola).

Kustosi: Milica Pekić (Beograd), Ivana Bago (Zagreb), Julija Farrington (London), Asja Hafner (Sarajevo), Biljana Isijanin (Bitola), Alketa Kurrizo (Tirana), Dren Maliqi (Priština), Svetlana Šošić (Podgorica), Valbona Shujaku (Priština).

Autori projekta: Cindy Blažević i Pascal Paquette

Umetnici: Ana Adamović, Cindy Blažević, Aleksandar Grozdanovski, Armand Habazaj, Astrit Ibrahimi, Amer Kapetanović, Imrana Kapetanović, Dorijan Kolundžija, Duško Miljanić, Atdhe Mulla, Pascal Paquette, Lazar Pejović, Leonard Qylafi, Nives Sertić, Nebojša Slijepčević, Ryan Taylor, Lupćo Temelkovski

Kustosi: Milica Pekić, Ivana Bago, Julia Farrington, Asja Hafner, Biljana Isijanin, Alketa Kurrizo, Dren Maliqi, Svetlana Sošić, Valbona Shujaku

Eksperti: Rebecca Heald, Katie Sonnenborn, Janko Ljumović, Agon Maliqi, Marko Stamenković, Odeta Barbullushi, Nebojša Vilić, Antonija Majača, Amer Tikveša

Autori koncepta: Cindy Blažević i Pascal Paquette

Umetnici: Ana Adamović (Beograd), Cindy Blažević (Toronto/Zagreb), Aleksandar Grozdanovski (Skoplje), Armand Habazaj (Tirana), Astrit Ibrahimi (Priština), Amer Kapetanović (Sarajevo), Imrana Kapetanović (Sarajevo), Dorijan Kolundžija (Beograd), Dusko Miljanić (Podgorica), Atdhe Mulla (Priština), Pascal Paquette (Toronto), Lazar Pejović (Podgorica), Leonard Qylafi (Tirana), Nives Sertić (Zagreb), Nebojša Slijepčević (Zagreb), Ryan Taylor (Toronto), Ljupcho Temelkovski (Bitola).

Kustosi: Milica Pekić (Beograd), Ivana Bago (Zagreb), Julija Farrington (London), Asja Hafner (Sarajevo), Biljana Isijanin (Bitola), Alketa Kurrizo (Tirana), Dren Maliqi (Priština), Svetlana Šošić (Podgorica), Valbona Shujaku (Priština).

Savet: Rebecca Heald, Katie Sonnenborn, Janko Ljumović, Agon Maliqi, Marko Stamenković, Odeta Barbullushi, Nebojša Vilić, Antonija Majača, Amer Tikveša

Partneri na projektu: KIOSK Platforma za savremenu umetnost (Beograd), Centar za savremenu umetnost (Sarajevo), G-MK | Galerija Miroslav Kraljević (Zagreb), Kulturni centar Lindart (Tirana), Laboratorija za vizuelnu umetnost | LAB (Priština), ProStory (Podgorica), Elementi – Centar za savremenu umetnost u javnom prostoru (Bitola) i Index on Censorship (London).