IZVOĐENJE DEMOKRATIJE, 2019-2022

Šta je danas demokratija, šta podrazumeva i koji su najvažniji koncepti u nju upisani, a bez kojih ne može da funkcioniše? Da li je demokratija moguća? Da li demokratija ima alternativu? Kakav oblik demokratije je optimalan? Ova pitanja predstavljaju osnovu projekta Izvođenje demokratije koji je motivisan našom potrebom da o ovim pitanjima razgovaramo, ali i kreiramo prostor za što širi dijalog o stanju demokratije.

Projekat se razvijao u dve faze. Prva faza realizovana je u Srbiji, nakon čega se projektnom timu priključuju organizacija DokuFest sa Kosova i organizacija Kontrapunkt iz Severne Makedonije. Motivacija za dalju razradu projekta potiče od našeg uverenja da dijalog o demokratiji, ali i o izazovima sa kojima se danas suočavamo, mora da se vodi izvan striktno lokalnog okvira. Zato smo zajedno sa partnerima sa Kosova i iz Severne Makedonije proširili istraživanje o savremenom razumevanju pojma demokratije.

Stvarajući kolektivno participativno umetničko delo u saradnji sa građanima iz zemalja regiona, projekat ima za cilj da preispita složenost aktuelnog trenutka postavljajući pitanje da li se možemo složiti oko značenja upisanih u osnovne demokratske koncepte kao što su tolerancija, odgovornost, solidarnost i pravda?  Možemo li razgovarati o bilo kom od ovih koncepata sa onima koji ne dele naša mišljenja, uverenja i vrednosti?

Polazeći od uverenja da aktuelni trenutak zahteva ne samo obnavljanje dijaloga, mogućnost sučeljavanja različitih stavova u javnom prostoru, već i novi nivo kolektivne imaginacije koja podrazumeva heterogenost pozicija i mišljenja, pokušali smo da uključimo sagovornike širom Srbije, Kosova i Severne Makedonije, različitih interesovanja, profesionalnih i životnih opredeljenja. Njihova razmišljanja zabeležili smo u formi video izjava. Pokušavajući da u dijalog uključimo sagovornike različitih iskustava, kao i one koji dolaze sa različitih strana ideološkog spektra, razgovarali smo sa predstavnicima građanskih inicijativa, pokreta, organizacija, sa predstavnicima političkih partija koje su se odazvale na naš poziv, ali i sa našim sugrađanima koje smo ovom prilikom prvi put upoznali a koji su nam ukazali poverenje, ugostili nas u svojim kućama i sa nama podelili svoja dragocena razmišljanja.

Od početka rada na projektu krajem 2019. godine u Srbiji, do realizacije finalnih snimanja na Kosovu i u Severnoj Makedoniji dve godine kasnije, čitav svet se suočio sa zdravstvenom krizom koja je dovela u pitanje navike i norme koje su oblikovale način života do početka 2020. godine. Uskoro je pandemija počela da se razvija u socijalnu, političku i ekonomsku krizu čije posledice tek treba da sagledamo. U ovako nastabilnim okolnostima razgovarali smo sa 62 grupe građana, inicijativa, aktivista, profesionalnih asocijacija i političkih partija, nastojeći da otkrijemo kako se danas razumeva pojam demokratije ali i šta očekujemo u budućnosti. Odgovori koje smo dobili su izrazito heterogeni i variraju od gledišta „da je suština demokratije u angažovanom građaninu posvećenom javnom dobru“ do stanovišta da je „demokratija pogrešna ideja zbog ljudske prirode koja ne može da funkcioniše u takvom sistemu“.

Molimo vas da odaberete prevod koristeći opciju SUB koja se nalazi u donjem desnom uglu video ekrana.

2022-03-07T14:41:08+00:00

Aleksandar Todeski, glumac i Katerina Chakmakoska Klinceska, glumica

2022-03-07T14:49:51+00:00

Ali Gashi, profesor sociologije i Jeta Rexha, profesorka psihologije

2022-03-07T14:49:41+00:00

Ana Chupevska, politikološkinja i Jordan Shishovski, filozof i politički analitičar

2022-03-07T14:49:27+00:00

Ana Zhezhovska, profesorka nemačkog i Valentin Damcevski, glumac

2022-03-07T14:43:40+00:00

Anastazija Hristovska, glumica i Ferzija Asanovska, ekonomistkinja

2022-04-05T07:46:43+00:00

Aulonë Kadriu i Besa Luci, Kosovo 2.0

2022-03-07T14:48:45+00:00

Blagoj Micevski, kostimograf i reditelj i Antonio Kitanovski, glumac

2022-03-07T14:48:03+00:00

Blerta Deliu Kodra i Vlora Citaku, Demokratska partija Kosova

2022-03-07T14:47:43+00:00

Slavoljub Kostić i Goran Jakovljević, učesnici ekoloških protesta u Boru

2022-03-07T14:47:11+00:00

Jelena Miletić, Dragan Stojmenović i Goran Milenković, Centar za neformalnu komunikaciju – Nemušto, Bor

2022-03-07T14:46:41+00:00

Božidar Savić, penzioner i Zorana Pavlović, samostalna umetnica

2022-03-07T14:45:56+00:00

Zoran Lutovac i Dragana Rakić, Demokratska stranka

2022-03-07T14:45:31+00:00

Prof. dr Tamara Milenković Kerković i Jugoslav Kiprijanović, Srpski pokret Dveri

2022-03-12T09:10:30+00:00

Ebru Zborca, ekspertkinja za reforme javnih politika i administracije i Bengi Muzbeg, istraživač i građanski aktivista

2022-03-07T14:45:05+00:00

Ivana Mirchevska i Elena Chemerska, umetnice

2022-03-07T14:44:37+00:00

Fatmire Kollçaku i Tinka Kurti, pokret "Samoopredeljenje"

2022-03-07T14:44:00+00:00

Fazli Rrezja, profesor engleskog jezika i Arben Krasniqi, profesor matematike

2022-03-07T14:43:23+00:00

Manja Velichkovska, komparatiskinja i aktivistkinja i Frosina Krushkarovska, komparistkinja

2022-03-07T14:43:06+00:00

Jelena Simić, docentkinja Pravnog fakulteta Univerziteta Union i Agata Milan Đurić, aktivistkinja za ljudska prava

2022-03-07T14:42:35+00:00

Gjorgi Pulevski, sociolog i kulturni radnik i Nikola Gelevski, pisac i izdavač

2022-03-07T14:42:02+00:00

Gordana Ristevska Dimitrovska, specijalistkinja psihijatrije i Natasha Bekirova, psihološkinja

2022-03-07T14:41:44+00:00

Jasmina Vasileva i Jan Bekirov, psiholozi

2022-03-07T14:40:33+00:00

Snežana Žujković, specijalistkinja ginekologije i akušerstva i Aleksandar Dukić, ginekolog akušer

2022-03-21T10:09:56+00:00

Linda Simitçiu i Tringa Kasemi, aktivistkinje

Učesnici Srbija: Slavoljub Kostić i Goran Jakovljević (učesnici ekoloških protesta u Boru); Jelena Miletić, Dragan Stojmenović i Goran Milenković (Centar za neformalnu komunikaciju – Nemušto, Bor); Božidar Savić (penzioner) i Zorana Pavlović (samostalna umetnica); Zoran Lutovac i Dragana Rakić (Demokratska stranka); Milovan Pavlović ... [ + ]

Učesnici Kosovo: Ali Gashi (profesor sociologije) i Jeta Rexha (profesorka psihologije); Aulonë Kadriu i Besa Luci (Kosovo 2.0); Blerta Deliu Kodra i Vlora Citaku (Demokratska partija Kosova); Fatmire Kollçaku i Tinka Kurti (Pokret Samoopredeljenje); Fazli Rrezja (profesor engleskog jezika) i Arben Krasniqi (profesor matematike); ... [ + ]

Učesnici Severna Makedonija: Oleg Bojadjiev (network marketing menadžer) i Snezhana Chonteva Dimovska (medicinska sestra); Ajlin Sinani (srednjoškolka) i Toshe Ivanovski (menadžer u kulturi i aktivista); Nikola Projchevski (glumac) i Katerina Petrovska (penzionerka); Blagoj Micevski (kostimograf i reditelj) i Antonio Kitanovski (glumac); Rula Chalamani ... [ + ]

Iskrenost, otvorenost i spremnost za saradnju svih koji su pristali da učestvuju u ovom dijalogu obavezale su nas da razmišljamo o novim otvorenim eksperimentalnim formatima unutar kojih bi razgovor o demokratiji, kao akt kolektivnog promišjanja i zamišljanja alternativa, mogao da postane otvoren za šire učešće. I upravo oblikovanje formata koji bi omogućio prostor za slobodno učešće svih zainteresovanih, za neslaganje i razgovor, za iskustvo kolektivne imaginacije, predstavlja najveći izazov u daljem radu ali i fokus druge faze projekta. Verujemo da je danas važno ovakav prostor razviti unutar polja umetnosti koje svoj transformativni potencijal gradi u otporu dominantnim modelima produkcije normi i narativa, kapacitetu imaginacije, zajedničkom iskustvu i slobodnoj igri. Otud i pojam “izvođenja”. S jedne strane on upućuje na demokratiju kao skup normi i dogovorenih pravila koje jedno društvo uređuju, ali i na našu mogućnost da aktivno postavljamo pitanja i tražimo odgovore, suprotstavljamo svoje ideje, predloge i moguće alternative dominantnim narativima i normama, zapravo “izvodimo” moguće prostore kolektivne imaginacije unutar kojih se alternative mogu slobodno promišljati i dogovarati. Projekat Izvođenje demokratije nudi jednu od mogućih platformi unutar koje se artikulišu i izvode na scenu različite ideje ali i postavljaju pitanja: Možemo li da mislimo alternativu koja bi odgovorila na aktuelne izazove pandemije, klimatskih promena, rastućih nejednakosti, migracija, rata? Možemo li kolektivno da promišljamo i gradimo nove ideje, unutar i izvan postojećih podela? Možemo li negovati empatiju izvan sopstvenih interesnih grupa i možemo li prepoznati sopstveni interes u ideji zajedničkog ili kolektiva? I kako oblikujemo prostor unutar koga možemo da pregovaramo, razgovaramo, testiramo, grešimo, učimo jedni od drugih, izvodimo i kreiramo ideje i koncepte izvan dominantnih narativa a koji bi nam omogućio iskustvo alternative?

Izložbe i izvođenja

Zrenjanin, 28. jun 2023. godine, Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“ u okviru Tinejdž kutka
Izvođenje demokratije: društvena igra

Kiosk u saradnji sa Zrenjaninskim socijalnim forumom i Gradskom narodnom bibliotekom „Žarko Zrenjanin“
Tim realizacije programa u Zrenjaninu: Ana Adamović i Milica Pekić (KIOSK), Tara Rukeci (Zrenjaninski socijalni forum), Tanja Ćirić (Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin) i Katarina Pejović (dramturškinja)
Program realizovan u okviru festivala Na sopstveni pogon uz podršku Asocijacije nezavisna kulturna scena Srbije

Bor, 18. novembar 2022. godine, Narodna biblioteka Bor
Izvođenje demokratije – društvena igra

Kiosk u saradnji sa Narodnom bibliotekom Bor
Tim realizacije projekta u Boru: Ana Adamović i Milica Pekić (Kiosk), Dragan Stojmenović (Narodna biblioteka Bor), Katarina Pejović (dramturškinja), uz posebnu zahvalnost Jeleni Miletić na doprinosu realizaciji projekta u Boru
Program realizovan u okviru festivala Na sopstveni pogon uz podršku Asocijacije nezavisna kulturna scena Srbije

Rijeka, Exportdrvo
26. oktobar – 4. novembar 2022. godine

Izložba je organizovana na poziv Centra za napredne studije jugoistočne Europe Sveučilišta u Rijeci, u saradnji sa Muzejom moderne i suvremene umjetnosti Rijeka i Gradom Rijekom

Prizren, Shani Efendi, 6. – 9. avgust 2022. godine
DokuFest festival 2022
Izvođenje demokratije – društvena igra, 9. avgust 2022. godine

Dramaturškinja: Katarina Pejović
Društvenu igru vodi: Lulzim Bucolli

Suli An, atrijum Fakulteta likovnih umetnosti, Skoplje, 23. jun 2022
Izvođenje demokratije na festivalu KRIK u Skoplju
Izložba i konceptualni, performativni dijalog „Gozba ili o ljubavi“

Učestvuju: Slavčo Dimitrov, Nikola Madžirov, Ivana Hadžievska, Milica Pekić, Vladimir Jankovski, Petar Milat i Elezabeta Šeleva
Moderator: Artan Sadiku
Autorka koncepta „Gozba ili o ljubavi“: Iskra Geshoska

Beograd, Centar za kulturnu dekontaminaciju, 10. – 14. maj 2022. godine
Izvođenje demokratije – društvena igra, 12. i 13. maj 2022. godine

Dramaturškinja: Katarina Pejović
Društvenu igru vode: Jelena Anđelovska i Aleksandar Popović Zverko
Komentare pripremaju: Luka Filipović, Jovana Marjanović, Sanja Radović, Ana Radaković, Marija Raković, Ognjen Tomić i Irena Šujdović
Kartoni iznenađenja: škart

Publikacija Izvođenje demokratije II

Preuzmi (makedonski)
Izvođenje demokratije II.pdf

Online publikacija prezentovana nakon druge faze istraživanja.

Publikacija i online događaj realizovani na kraju prve faze istraživanja sprovedenog u Srbiji

Nakon završene prve faze projekta sprovedene u Srbiji suočili smo se sa pitanjem kako na osnovu snimljenog materijala ne donositi samo dijagnozu jednog dela srpskog savremenog društva, već otvoriti konstruktivni dijalog o zajedničkoj budućnosti? Važan putokaz u razmišljanju na koje je sve načine moguće misliti snimljeni materijal, ali i društveni momenat u kome živimo, dobile smo od studenata istorije, sociologije i političkih nauka koji su dali svoje komentare na snimljeni materijal. Motivacija za uključivanje studenata u proces rada potiče od potrebe da privremeno intervenišemo u praksu ovih akademskih disciplina, smanjujući distancu između naučne analize i svakodnevnog života, „objektivnog“ i „subjektivnog“, naučnog metoda i umetničkog pristupa.  Odluka da u ovaj dijalog pozovemo studente leži i u našoj iskrenoj znatiželji da saznamo kakve stavove imaju mladi građani Srbije, oni za koje se u poslednje vreme često čuje da su nezainteresovani za opštija pitanja društva ili politike kao takve, ali i oni koji su u dobroj meri neopterećeni direktnim iskustvom istorije raspada zajedničke države, ratova i petooktobarskih promena. Kao i u slučaju sagovornika koji su učestvovali u procesu snimanja video izjava, studenti koji su se odazvali našem pozivu, a u saradnji sa svojim profesorima Dubravkom Stojanović, Ivanom Spasić i Đorđem Pavićevićem, u pisanim komentarima  pokazali su sve samo ne apatiju i nezainteresovanost za pitanje demokratije i stanja u kome se naše društvo nalazi. 

Online publikacija prezentovana nakon prve faze istraživanja sprovedenog u Srbiji.

Izvođenje demokratije: Zoomiranje
Online događaj, 12. februar 2021.

Kao i u slučaju sagovornika koji su učestvovali u procesu snimanja video izjava, studenti koji su se odazvali našem pozivu (Ognjen Tomić, Dimitrije Matić, Sanja Radović, Ana Radaković, Luka Filipović, Irina Marković, Branislav Muškatirović, Danilo Pupavac, Milica Stević, Irena Šujdović, Jelena Tomić, Stefan Zdravković, Luka Petrović, Milena Manojlović, Anastasija Radić, Stefan Milosavljević, Marina Milić),a u saradnji sa svojim profesorima Dubravkom Stojanović, Ivanom Spasić i Đorđem Pavićevićem, u pisanim komentarima pokazali su sve samo ne apatiju i nezainteresovanost za pitanje demokratije i stanja u kome se naše društvo nalazi.

Pogledajte snimak online događaja

Želimo da se zahvalimo svim učesnicima na dobroj volji i spremnosti da sa nama podele svoja razmišljanja o demokratiji. Posebno želimo da zahvalimo dragim kolegama i prijateljima koji su nas savetovali i svojom stručnošću pomogli tokom rada, preporučili nam sagovornike ili nas upoznali sa nekim od učesnika, ugostili nas u svojim kućama i radnim prostorima: Andrea Brbaklić, Iva Čukić, Zoe Gudović, Gjorgji Klincarov, Neda Knežević, Radomir Lazović, Galina Maksimović, Iva Marković, Tanja Marković, Branislav Markuš, Jelena Miletić, Nebojša Milikić, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Nana Radenković, Irena Ristić, Sofija Ristevska, Tara Rukeci, Jelena Simić, Branislava Stefanović, Igor Trpcheski.

Projekat Izvođenje demokratije inicirala je organizacija Kiosk 2019. godine i prva faza istraživanja realizovana je tokom 2020. godine u Srbiji. U 2021. godini uspostavljena je saradnja sa partnerima, organizacijom Kontrapunkt iz Skoplja i organizacijom DokuFest iz Prizrena, i druga faza projekta predstavlja rezultat te saradnje.

Autorke projekta: Ana Adamović i Milica Pekić
Urednički tim: Ana Adamović, Eroll Bilibani, Iskra Geshoska, Veton Nurkollari, Milica Pekić, Artan Sadiku
Dramaturškinja: Katarina Pejović
Kamera: Ana Adamović (Srbija), Elmedina Arapi (Kosovo), Gjorgje Jovanovik (Severna Makedonija)
Zvuk: Ana Adamović (Srbija), Alba Çakalli, Vigan Bytyqi, Zana Arapi, Eroll Bilibani, Buron Karahoda (Kosovo), Gjorgje Jovanovik (Severna Makedonija)
Video post-produkcija: Vladan Obradović
Dizajn i post-produkcija zvuka: Srđan Bajski, Bojana Ruvidić
Transkripcija: Ana Adamović, Milica Pekić (Srbija), Zana Arapi, Nora Fetoshi, Dren Shporta, Fjolla Fetollari, Eroll Bilibani (Kosovo), Marija Jones (Severna Makedonija)
Prevod: Goran Kričković, Milica Pekić, Ana Adamović (Srbija), Fjolla Fetollari, Eroll Bilibani (Kosovo), Marija Jones (Severna Makedonija)
Web dizajn: Vojislav Ilić
Dizajn: Isidora Nikolić

Prva faza projekta, sprovedena u Srbiji od 2019. do 2021. godine, realizovana je uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.

“Mišljenja predstavljena na web site-u i publikaciji ne moraju nužno odražavati stavove Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD ili njihovih partnera”.

Druga faza projekta sprovedena u Srbiji, Severnoj Makedoniji i na Kosovu realizovana je uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju, Allianz Kulturstiftung i Evropskog Fonda za Balkan.

Web site je izradio KIOSK u okviru projekta “Izvođenje demokratije”. Projekat je podržan od Balkanskog fonda za demokratiju, projekta Nemačkog Maršalovog fonda SAD i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Stavovi izraženi na web site-u ne moraju nužno odražavati stavove Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD, Američke agencije za međunarodni razvoj ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

“Odgovornost za sadržaj projekta leži isključivo na autorima i sadržaj ne predstavlja nužno poziciju Mreže evropskih fondacija, Evropskog fonda za Balkan ili partnerskih fondacija.”