Izmeštanje – Nacionalni paviljon Republike Srbije na Praškom kvadrijenalu 2011. godine

Autor projekta:  Dorijan Kolundžija
Kustosi projekta: Dorijan Kolundžija, Milica Pekić, Ana Adamović
Umetnici: Dalija Aćin, Bojan Đorđev, Siniša Ilić, Dragan Mileusnić, Željko Serdarević, Manja Ristić, Ana Sofrenović, Igor Stangliczky
Dokumentacija i fotografije: Vladimir Miladinović
Organizator:  S.Cen – Cenatar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju / OISTAT centar Srbija, predsednik Radivoje Dinulović
Produkcija: Kiosk platforma za savremenu umetnost, Beograd, Srbija, Galerija 12, Beograd, Srbija
Organizacija: Iva Milekić, Jelena Piljić, Svetlana Stojanović
Dizajn kataloga: Andrej Dolinka

Projekat Izmeštanje rađen je za Nacionalni paviljon Republike Srbije na Praškom kvadrijenalu 2011. godine. Nakon Praga, projekat je izložen i u Likovnoj galeriji Kulturnog centra u Beogradu. Projekat Izmeštanje pokrenut je kao saradnička platforma sa ciljem da istraži osnovne principe savremene umetničke produkcije i performansa u novonastalim uslovima koje projekat kreira.  U svojoj osnovi, platforma predstavlja hologramsku instalaciju za internet izvođenje uživo.

Specifični  politički uslovi u Srbiji poslednjih decenija, izolovanost, nedostatak kulturnih strategija i inicijativa,  uticali su na trenutnu situaciju na umetničkoj sceni. Ona se pojavljuje u fragmentima, van institucionalnih okvira, van geografskih granica i u različitim formama i umetničkim disciplinama. Pojavljuju se nove saradnje individualnih umetnika koji kombinuju vizuelnu umetnost, pozorište, performans, tekst i nove tehnologije. Projekat Izmeštanje kreiran je sa ciljem da omogući i podrži ovakav interdisciplinarni pristup novih umetničkih produkcija.

Izgrađena u formi  male teatarske scene, platforma u sebi kombinuje sredstva internet komunikacije sa digitalnim (virtuelnim) prostorom  i omogućava umetnicima sa različitih geografskih lokacija da timski kreiraju živo izvođenje koje se odigrava pred fizički izmeštenom ali prisutnom publikom. Video, audio, performans stream, internet prisustvo i hologramska projekcija materijali su iz koga nastaje umetničko delo.

Novonastali konceptualni, produkcijski i izvođački uslovi proizvode mogućnosti i ograničenja koja generišu specifična iskustva kako za posmatrače (publiku), tako i za umetnike (performere). Osnovni cilj platforme jeste da  inicira, dokumentuje i klasifikuje ta iskustva.

U okviru novih umetničkih produkcija, platforma pruža mogućnost za analizu kompleksnih pitanja ličnog doživljaja, fizičkog prisustva, izmeštanja u prostoru, pozicije publike, privatnog nasuprot javnom prostoru, intimnog nasuprot spektakularnom, individualnog nasuprot kolektivnom, digitalnog nasuprot fizičkom prostoru i prisustvu.

Šta se dešava kada izvođač i publika ne dele isti fizički prostor?
Šta se dogodi kada virtuelno telo uđe u prostor publike i poremeti sveprisutnu pretpostavku fizičke ograničenosti digitalnog?
Kako izvođači reaguju na izolovanost od publike? Kako i da li se ovakva situacija reflektuje na samo izvođenje?

Odgovori umetnika na neka od ovih pitanja, kao i dileme akumulirane tokom procesa produkcije, predstavljaju bazu dokumentacije projekta. Ovako sakupljen material može biti relevantan ne samo za budući razvoj platforme već i za razvoj izvođačkih umetnosti u digitalnom prostoru.

Platforma se, takođe, bavi pitanjem arhiviranja i dokumentacije performansa, otvarajući mogućnost da se svaki element živog izvođenja sačuva u svom integralnom formatu i obimu i kao takav ponovo prikaže.

Projekat Izmeštanje mapira mogućnost napuštanja koncepta zajedničkog fizičkog prisustva umetnika i publike, teorijski i praktično ispitujući posledice ovakvog pristupa na izvođačke umetnosti.

Izložba Izmeštanje, Prag 2011

Izložba Izmeštanje, Kulturni centar Beograda, 2011

Go to Top