EKATSRAVAGANTNA TELA: EKSTRAVAGANTNE GODINE, 2013-2014

Izložba / Performansi / Simpozijum / Radionice / Javni događaji
Zagreb / Beograd / Rijeka / London

Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 4. oktobar – 3. novembar, 2013
Kulturni centar Beograda, 6. – 28. februar,  2014
Muzej moderne i savremene umetnosti, Rijeka, 11. mart – 5. april,  2014
Queen Mary Univerzitet u Londonu, predstavljanje izložbe i promocija knjige, London,  2. jun, 2014

„Svi žele dug život, ali niko ne bi hteo biti star!“, poznata je misao Jonathana Swifta. Iako predstavlja sasvim prirodan sled života, starost često doživljavamo kroz averziju ili čak kao uvredu – gotovo kao da smo njome postavili dijagnozu ili ukazali na neku vrstu poremećaja. Zbog fizičkih i psihičkih promena koje sa sobom donosi ali i same činjenice da vodi ka smrti, starost i njeni znakovi izazivaju zazor uporediv sa onim koji izaziva telo ili um smešteno van društvenih normi. Upravo se tim procepom unutar norme, kroz savremenu umetnost, bavi projekat Ekstravagantna tela: Ekstravagantne godine.

Festival Ekstravagantna tela: Ekstravagantne godine pitanje starosti prepoznaje kao ono koje čini vidljivim pretpostavke na kojima se temelji savremeno društvo i kao mesto sa kojeg se otvara mogućnost za njegovu kritiku. Hiperproduktivnom društvu opsednutom takmičenjem i profitom, starost suprotstavlja sporost, minimalnu proizvodnju i konzumaciju, mogućnost analize i refleksije. Mladom, energičnom i konstantno ulepšavanom i podmlađivanom telu, starost suprotstavlja telo koje se sve više udaljava od ideala zdravlja i lepote, a koje, međutim, i dalje može biti izvor užitka i zadovoljstva. To su samo neka od polazišta programa koji predstavlja umetničke radove, performanse, filmove, predavanja, radionice, nove produkcije i tekstove koji se istraživački i kritički bave ovim pitanjima, uzimajući u obzir razgranatost podtema i implikacija koje pitanje starosti podrazumeva, od ekonomije, zdravlja, dokolice, ljubavi, seksualnosti, smrti.

Kustoski tim: Ivana Bago, Olga Majcen Linn, Sunčica Ostoić, KONTEJNER, Zagreb (HR); Milica Pekić, KIOSK, Beograd (RS);  Lois Keidan, Live Art Development Agency, London (UK); Slaven Tolj, Muzej moderne i savremene umetnosti, Rijeka (HR)
Projekat osmislio KONTEJNER biro savremene umetničke prakse (Zagreb)
Partneri: KIOSK platforma za savremenu umetnost (Beograd), Muzej moderne i savremene umetnosti, Rijeka; Live Art Development Agency, London; Kulturni Centar Beograda, Beograd, Dom za stare Bežanijska kosa (Beograd).

Izložba u Beogradu
EKSTRAVAGANTNA TELA: EKSTRAVAGANTNE GODINE

Inspirativna starost: telo i um na granici društvenih normi 

Kulturni centar Beograda, od 06. do 27. februara 2014

Ekstravagantna tela: Ekstravagantne godine predstavljaju uzbudljivu, inspirativnu, senzualnu starost čijim tabuima savremena umetnost menja negativan predznak i time ih izmešta iz područja stereotipa, marginalizacije i diskriminacije, otkrivajući istovremeno puno više od pukih načina na koje seniori mogu poboljšati kvalitet sopstvenog života. Ekstravagantne godine predstavljaju starost kroz nekonvencionalne, drugačije i podsticajne  perspektive naspram tela i uma u stalnoj transformaciji – ekstatičnu i oslobođenu starost u punoći svih svojih mogućnosti i potencijala.

Kustosi: Milica Pekić | Kiosk, Ivana Bago, Olga Majcen Linn & Sunčica Ostoić | Kontejner, Lois Keidan | Live Art Development Agency, Slaven Tolj | Muzej savremene umetnosti Rijeka

Partneri: Kiosk (Beograd), Kontejner (Zagreb), Live Art Development Agency (London), galerija Klovićevi dvori (Zagreb), Muzej savremene umetnosti (Rijeka), Galerija 12HUB (Beograd), Fondacija “Zajednički put” (Zagreb), Dom za stare Bežanijska kosa (Beograd), Kulturni centar Beograda (Beograd)

Umetnici:

PERFORMANSI / DOGAĐAJI

Kulturni centar Beograd
Omladinsko–penzionerski hor HOR–RUK grupe ŠKART + gosti
Hor je realizovan u saradnji sa Domom za stare Bežanijska kosa (Beograd) i Kulturnim centrom Rex

Studentski kulturni centar
Stereotipi starosti na filmu i vizuelna gerontologija
Razgovor uz analizu velikog broja filmskih inserata
Autor programa Stevan Vuković

Prva beogradska gimnazija
PISAC JE PEČAT
> pečatno-muzičko književno veče
David Albahari + PESNIČENJE + pesnice, pesnici i bendovi Prve beogradske gjmnazije

Kulturni centar Beograd
performans Zlatna žurka
Autor: Maja
 Bekan

Domom za stare Bežanijska kosa (Beograd)
penzionersko PESNIČENJE
Rada
 Gava, predugo skrivena pesnikinja, čita iz svoje prve penzionerske knjige pesme o bačenim lošim pesmama i izbrisanim lošim danima  + gosti
ponovo nastupa Omladinsko–penzionerski hor HOR–RUK grupe ŠKART
Program se realizuje u saradnji sa sa Domom za stare Bežanijska kosa (Beograd), Kulturnim centrom Rex i Grupom 484

RADIONICE / RAZGOVORI

Radionički program namenjen je deci, studentima i odraslima sa ciljem stimulisanja kreativnog rada. Radionice nude edukativnu podršku, uvode publiku u temu izložbe, podstiču analizu, i pokreću seriju aktivnosti unutar kojih se publika aktivira i angažuje u vezi sa sadržajem izložbe.

Projekat podržali: Grad Zagreb, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Ministarstvo kulture Republike Srbije, Fondacija Zajednički put Zagreb, ECF – Evropska Kulturna Fondacija, Britanski savet, Fondacija Kulturanova, Erste banka, Grad Beograd.

Go to Top