DAS IST KUNST, 2005 – 2006

Projekat Das ist Kunst zamišljen je kao proces kojim se ispituje priroda poimanja umetnosti u Srbiji danas. Tragajući za prirodom i razumevanjem savremene umetnosti autorke su razgovarale sa osamdeset i jednom osobom od kojih je svaka dala svoj odgovor na pitanje “Šta je (za Vas) umetnost?”, dok je izbor učesnika uslovljen potrebom da se odgovor na ovo pitanje sagleda iz što više različitih uglova.

Učesnici su podeljeni u tri osnovne grupe: umetnici, ostali akteri umetničkog sistema (galeristi, predstavnici organizacija i institucija kulture, profesori, kustosi, kritičari, kulturni radnici, kreatori kulturne politike) i stanovnici Srbije iz osam gradova, različitih uzrasta i profesija.

Svi učesnici projekta zamoljeni su da daju odgovor na isto pitanje, kao i da se fotografišu sa objektom koji poseduju, a smatraju ga umetničkim delom. Ovako postavljen zahtev interpretiran je na različite načine, i to u zavisnosti od individualnog stava sagovornika prema odnosu umetnosti i umetničkog objekta.

Rezultat istraživanje predstavlja publikacija sa odgovorima i fotografijama svih učesnika projekta. Promociju publikacije pratila je izložba u beogradskoj galeriji O3ONE decembra 2006. godine, a projekat je naredne godine predstavljen i u Ljubljani.

Učesnici: Marija Apostolović, Nebojša Babić, Bojana Bandić, Marijana Cvetković, Maja Čirić, Vesna Danilović, Jerko Denegri, Aleksandar Denić, Gordana Dimitrić, Branislav Dimitrijević, Srboljub Dimitrijević, Biljana Đurđević, Uroš Đurić, Izolda Hudović, Zoran Erić, Siniša Ilić, Zorica Isakov, Katarina Janković, Saša Janjić, Dejan Kaluđerović, Aleksandar Karić, Mirjana Karić, Miroslav Karić, Snežana Kecović, Jelena Krivokapić, Dragan Kojadinović, Aleksandra Kolar, Ariana Luburić, Zoran Naskovski, Dušan Nešković, Dorijan Kolundžija, Slobodan Mac, Aleksandar Maćašev, Zoltan Madi, Katarina Dunjić Mandić, Igor Marsenić, Dejan Matović, Darijan Mihajlović, Dragica Miletić, Jelena Miletić, Mihael Milunović, Svebor Midžić, Aleksandra Estela Bjelica Mladenović, Aleksandar Mladenović, Ivana Radović, Darka Radosavljević, Vladmiri Perić, Katarina Perišić, Konstantin Perišić, Radiša Petković, Mileta Prodanović, Žana Poliakov, Vladimir Profilović, Danijela Purešević, Đorđe Radomirović, Aleksandra Sečanski, Jugoslav Sivić, Marko Stamenković, Branislav Stanković, Igor Stepančić, Zorica Stojanović, Milisav Stojičić, Milena Dragićević Šešić, Seada Škrijelj, Dragana Šolajić, Goran Šumanac, Ljiljana Tadić, Biljana Tomić, Milica Tomić, Miloš Trajković, Anica Tucakov, Vladimir Tupanjac,  Lana Vasiljević, Robert Vaštag, Lea Vidović, Borut Vild, Ljubomir Vračar, Stevan Vuković, Biljana Vukosavljević, Ilinka Vukosavljević, Dragana Zeljković.

Zahvaljujemo se svim učesnicima u projektu kao i ljudima koji su nam pomogli u realizaciji projekta u gradovima Srbije: Biljani i Branku Vukosavljević (Čačak), Jeleni Miletić (Bor), Csongoru Farkasu i Robertu Vaštagu (Subotica), Jeleni Kovačević Jureša (Novi Sad), Aidi Ćorović i Seadu Biberoviću (Novi Pazar), Katarini Janković i Dušanu Neškoviću (Šabac), Miroslavu Kariću (Obrenovac), Gordani Ristić (Vranje), Borivoju Baltezareviću (Niš).

Milica Pekić, iz uvodnog teksta publikacije DAS IST KUNST

(…) Projekat Das ist Kunst zamišljen je kao proces kojim se ispituje priroda poimanja umetnosti u Srbiji danas. Tačka iz koje autorke projekta pokušavaju da definišu sopstvenu poziciju u umetničkom sistemu, da otkriju vrednosne parametre i kriterijume kojima se umetnost definiše, predstavlja polaznu osnovu za ovakvu vrstu istraživanja. (…)

(…) Umetnik Raša Todosijević jedan je od pionira srpske konceptualne umetnosti i protagonista beogradske neformalne grupe koja krajem šezdesetih godina XX veka postavlja temelje nove umetničke prakse u Srbiji. Upravo njegov (sada već antologijski) rad, serija performansa održanih u periodu od 1976. do 1981. pod nazivom “Was ist Kunst?” predstavlja jednu od polaznih osnova kako za samo istraživanje koje je predmet ove knjige, tako i za naslov projekta. Naime, umetnik tokom performansa u zapovednom, isledničkom maniru postavlja pitanje Was ist Kunst? (Šta je umetnost?) ženskoj osobi koja ostaje nema tokom celog trajanja rada. Preuzimajući strukturu rada Raše Todosijevića, svoje istraživanje formiramo oko istog pitanja, dok istovremeno beležimo sve odgovore prezentujući ih kao legitimne mogućnosti. (…)

(…) Pozicioniranje objekta nasuprot pitanju inspirisano je i umetničkim projektom „Najtraženija slika“ dvojice ruskih umetnika, Vitali Komara (Vitaly Komar) i Aleksa Melamida (Alex Melamid). Na osnovu profesionalnog istraživanja američkog  tržišta i javnog mnjenja o savremenim estetskim potrebama i ukusu u slikarstvu, dvojica umetnika su izradili najtraženiju, kao i najmanje poželjnu sliku u Americi. Ove dve slike izlagane su u Njujorku 1994. godine na izložbi pod nazivom „Izbor naroda“. Rezultati istraživanja pokazali su da je najtraženija slika u Americi, kao i u većini zemalja u kojima je kasnije istraživanje izvršeno, upravo pastoralni pejzaž – u potpunoj suprotnosti sa umetničkom produkcijom i sistemom koji ovakvu produkciju pozicionira na visoku skalu savremene umetnosti.

Sa jedne strane konkretan objekat t.j. slika postavljena je kao parametar za određivanje umetničkog senzibiliteta široke populacije stanovništva jedne zemlje, dok se sa druge strane mišljenje javnog mnjenja ili opšti ukus pretpostavljaju ukusu elite. Na sličan način u ovoj knjizi predstavljeni su odgovori jednog dela stanovništva Srbije i odgovori dela infrastrukture koju nazivamo srpskom umetničkom scenom. U oba slučaja postavili smo pojam materijalnog objekta, nečeg što se može pokazati – na šta se može uperiti prstom, kao okidač za razmišljanje o savremenoj umetnosti. (…)

(…) Prihvatajući neuhvatljivu prirodu umetnosti kao osnov za traganje o mogućim odgovorima na  postavljeno pitanje, pretpostavili smo objekat kao momenat kontradikcije. Naše istraživanje je, na taj način, još jednom bilo fokusirano na pitanja materijalnog traga, postojanosti umetničke produkcije i njenoj funkciji u savremenom društvu.

Autorke projekta: Ana Adamović i Milica Pekić

Fotografije: Ana Adamović
Tekst: Milica Pekić
Prevod na engleski: Mira Orlović
Dizajn publikacije: Aleksandar Maćašev

Projekat je realizovan uz podršku: Sekretarijata za kulturu grada Beograda; Ministarstva kulture Republike Srbije; Opštine Stari Grad; Pro Helvetia, Srbija; O3ONE galerije, Beograd; štamparije Cicero, Beograd.