BELEF 09 – VIZUELNI PROGRAM

Beograd, 02. -31. jul 2009. godine

Kustosi: Dorijan Kolundžija, Milica Pekić i Ana Adamović
Dizajn: Isidora Nikolić

Nadovezujući se na inicijativu započetu festivalom 2008. godine, program nastavlja da istražuje mogućnosti savremene umetničke produkcije u javnom prostoru. Grad ostaje u fokusu kao tema, element nad kojim se vrši intervencija, polje istraživanja i interpretacija, a umetnost se nudi najširoj publici uz potpuno zaobilaženje galerijskih prostora.

Program festivala bazira se na dva osnovna segmenta koja sa različitih aspekata tretiraju potencijal umetničkog rada u javnom prostoru. S jedne strane program se bavi potencijalom savremene slike i skulpture u preoblikovanju identiteta grada, a s druge strane, istražuje se arhiva istorije razvoja grada kroz autentičnu video i foto dokumentaciju. Ovako koncipiran, BELEF 09 istražuje potencijal umetničkih formi koje su otvorene i svima dostupne, umetnosti koja je u vlasništvu svih građana i koja kao takva ima aktivnu ulogu u oblikovanja svesti jednog društva.

Go to Top