BELEF 08 – VIZUELNI PROGRAM

Beograd, 14. jul – 3. avgust 2008. godine

Kustosi: Dorijan Kolundžija, Milica Pekić i Ana Adamović
Dizajn: Isidora Nikolić

Neskrivena preokupacija BELEF-a 08 jeste pokušaj da se umetničkim intervencijama menja vidljivo lice grada, ostavljajući na svakodnevnim putanjama prolaznika tragove i pretvarajući ih u trajne umetničke postavke.

Koristeći mogućnosti vizuelne umetnosti da sam čin stvaranja pretvori u događaj, javni gradski prostori se tokom festivala koriste kao umetničke radionice, ateljei, mesta gde radovi nastaju pred očima publike i prolaznika. Cilj ovakvog pristupa je produbljivanje odnosa umetnika i posmatrača, uspostavljanje komunikacije sa prolaznikom, uključivanje u umetničko dešavanje.

Go to Top