Kiosk je umetnička organizacija osnovana 2002. godine u Beogradu. Kroz umetničko istraživanje i participativne umetničke prakse Kiosk pokreće saradnje između umetnika, kulturnih radnika i građana sa uverenjem da umetničke prakse doprinose otvorenosti i omogućavaju bolje razumevanje socijalnih i političkih problema koji čine deo svakodnevice modernih društava. Od svog osnivanja Kiosk je posvećen razvoju projekata i inicijativa koje kritički reflektuju društvene i političke izazove savremenog društva koristeći različite umetničke formate kao što su fotografija, video, izvođačke umetnosti i rad na izložbama. U svom radu Kiosk spaja umetničku produkciju, kustoski rad i istraživačku praksu kako bi ispitao potencijal različitih saradnji i novih susreta.

Kiosk je jedan od osnivača Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije i Regionalne platforme za kulturu Kooperativa.

Kiosk su osnovale umetnica Ana Adamović i istoričarka umetnosti Milica Pekić. Umetnik Dorijan Kolundžija se 2008. godine pridružio Kiosk timu i bio njegov aktivni član do 2012. godine.

Kiosk tim:

Ana Adamović je vizuelna umetnica čija se praksa i istraživanja prvenstveno fokusiraju na konstrukcije istorijskih narativa, identiteta i kolektivnih i individualnih sećanja. Njeni radovi izlagani su na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Opštu književnost diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu, fotografiju je studirala na Institutu za umetnost u Bostonu, a doktorirala je na Akademiji umetnosti u Beču.

dr Milica Pekić, istoričarka umetnosti i kustos. U svom istraživanju bavi se politikama konfrontacije u umetničkim praksama, avangardama druge polovine 20. veka, alternativnim formama kolektivnog autorstva, potencijalom interdisciplinarnog pristupa u istraživanju i produkciji kao i formama institucionalne transformacije i novim modelima zajedničkog upravljanja javnim resursima kulture. Organizovala veliki broj izložbi i projekata na lokalnom i međunarodnom nivou.