Tabla, 2011

Video, 2′, loop

Kada se drvo poseče ostaje panj u kome se vidi istorija drveta u obliku godova – koncentričnih krugova. Kada se polomi veštačka tvorevina, kao što je zvezda, ostaju njeni fragmenti u izdeformisanim oblicima.

Miloš Ćosović (1989, Beograd)