Druže naš koji si na nebesima

Instalacija, 2011

Ujedinjavajući Jugoslaviju, Tito je ukinuo postojeće religije i postavio sebe na mesto vrhovnog božanstva. Da bi nova vera opstala, redovno su upražnjavani rituali, svetkovine, simboli, molitve, zakletve…  Jedno od njih je i praznik rođenja bogočoveka – 25. maj. Ovaj ekstremni kult ličnosti koji je donosio blagostanje narodu za Titovog života, smatram direktno odgovornim za krvavi rasplet koji je usledio. Njegova smrt je prekretnica, a njegov grob je jedno vreme bio svetilište religije koja se polako gasila i ustupala mesto starim besmrtnim bogovima. Činjenica da na grobu nema petokrake posebno je zanimljiva. Kao da svedoči o njegovoj veličini koja se uzdiže iznad simbola kojima se koristio da bi manipulisao narodnim masama.

Mića Stajčić (1977, Beograd)