Pavle, pazi šta radiš!, 2004

Marko Crnobrnja  diplomirao je 2005. godine na Odseku vajarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Tragajući za pravim odgovorom na fenomene odrastanja kreira dela koja nude jedan drugačiji pogled na savremenu skulpturu. Živi i radi u Beogradu.