Ko se boji staraca? 2005

instalacija

Video Ko se boji staraca prikazuje na svakom kanalu samo starce – sušta suprotnost današnjim TV programima. Ako je u životu dominantna starija populacija, njihovi interesi će postati sve zastupljeniji, što bi moglo dovesti do smanjenja tiranije dominantnog kulta mladosti.

Lekovi nam omogućavaju da živimo duže, ali to vredi samo za one koji takve lekove mogu priuštiti. Nekima su postali važan dio dnevne ishrane, što je prikazano u vidu rođendanske torte sastavljene samo od tableta.

Torbicu ispunjenu starim novinama napravila je starija gospođa kako bi se zaštitila od lopova.

Novinski oglasi otkrivaju najpoželjnije osobine idealnog partnera po mišljenju starijih osoba, a u kontrastu su s idealima mladih.

Starost se odnosi na sve nas. Demografski trougao s početka 20. veka, gde je generacija mladih bila najzastupljenija, srednje generacije je bilo nešto manje, a starijeg pučanstva je bilo najmanje, u savremeno doba pretvara se u kvadrat, nalikujući Maljevičevom Crnom kvadratu. Danas su sve tri generacije podjednako zastupljene, stoga smo primorani revalorizirati vlastitu percepciju starosti.

http://ladacerar.com/