Fotografije na keramičkim pločicama
postavljene na fasadama u ulicama Kralja Petra, Karađorđevoj, na Kosančićevom vencu i Velikim stepenicama

Projekat je zamišljen kao mapiranje nasleđa i kreiranje arhive sećanja grada kroz permanentnu postavku fotografija izrađenih na keramičkim pločicama na centralnim gradskim fasadama. Vremenski okvir koji projekat obuhvata predstavlja period od pojave fotografije u Beogradu u drugoj polovini 19. veka, do četrdesetih godina prošlog veka.

Saradnica na projektu: Katarina Mitrović

Fotografije iz kolekcija gospodina Zorana Trtice, Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu i Jevrejskog muzeja u Beogradu.

Pokrovitelj projekta: ERSTE Banka