Čuvarevo mesto, prototip, 2012

Polazna ideja rada se bavi pitanjem kako određeni projektovani objekti i njihovi oblici prikazuju društvene konstrukcije. Fokus ovog pitanja su ne-monumentalne ali ipak značajne forme, strukture i funkcije, i slučajevi kada su profesionalne i amaterske uloge tesno povezane.

Katarina Šević (Novi Sad, 1979) u svom radu koristi i integriše različite strategije posmatranja i naracije, ispitujući ulogu dizajna i obrazce ponašanja u društvu. Njena praksa obuhvata performanse, video, objekte i publikacije. Studirala je na Intermedijalnom odseku Univerziteta likovnih umetnosti u Budimpešti. Pored izlagačke prakse, aktivna je i u različitim kolaboracijama. Pokrenula je i vodila nezavisne umetničke prostore Impex i Dinamo u Budimpešti. Urednik je i izdavač više publikacija (između ostalog „We are not ducks on a pond, but shipe at sea / independent art initiatives, Budapest 1989-2009“).