Katarina Pejović sa majkom Prodanom i svekrvom Zoricom, Beograd, novembar 2011. godine

Katarina Pejović je aktivistkinja u romskoj organizaciji „Bibija“ koja radi na projektima integracije i emancipacije romskih žena. Sa suprugom i svekrvom živi u beogradskom naselju Selo Rakovica, istom naselju gde sa porodicom Katarininog brata živi i njena majka Prodana.
„Ljudi moje generacija i one do osamdesetog, svi se bave integracijom Roma, ili u nekoj nevladinoj organizaciji ili pojedinačno, ili su uključeni u državne institucije, dok ovi mlađi ne, oni beže od toga. Zapravo, ne da beže, nego na ovo što mi radimo gledaju na drugačiji način. Oni hoće da se uključe, da pomognu, ali da se oni pojave u javnosti, da kažu da su Romi, to je malo teže. To je zato što su doživeli diskriminaciju, osetili su diskriminaciju na svojoj koži i zbog toga sada ne žele da to kažu. Ja nemam taj problem, jer ja nisam doživela taj vid diskriminacije kao oni. Oni to doživljavaju od prvog razreda osnovne pa do kraja srednje škole.“

Prodana Brkić sa decom, Beograd, 1976

Prodana i Ratko Brkić, venčana fotografija, Ub, 1970

Prodana i Ratko su rodom iz istog sela, Kalenića kod Uba. Oboje su završili osmogodišnju školu. Pre nego što su dobili decu, nekoliko godina su živeli i radili u Salzburgu, u Austriji. Nakon povratka za Jugoslaviju, počinju da žive u Beogradu gde se Ratko 1973. godine zaposlio u „Gradskoj čisotoći“. Prodana nije nikada bila zaposlena, već se bavila decom i kućom i samo povremeno trgovinom. Ratko je umro 2010. godine.

Katarina ispred porodične kuće u naselju Selo Rakovica, 1986