Replika, 2011

Video, 3′ 30″, loop

Pokušavajući da razumem idealizovanje Tita i njegovog  vremena, došla sam do neminovnih paralela sa aktuelnim, vremenski distanciranim i na drugačiji način aktuelizovanim obožavanjem danas, u zemji u kojoj živim.

Jovana Višnjić (1988, Loznica)