RFM, 2011

Audio vizulena instalacija

Rad, u kome pubika ima mogućnost preuzimanja uloge učesnika sleta, funkcioniše kao interaktivni  manual. Sastoji se iz projektovanog audio-video tutorijala i live videa – videa introspekcije. Učesnik preko projektovanog videa dobija instrukcije kako da uđe u zadatu ulogu. Istovremeno mu live video nudi mogućnost uživljavanja i kontrole ispravnosti oponašanog.

Jelena Đokić (1984, Leskovac)
Tatjana Vukelić (1985, Beograd)