Since I Met You I Have No Peace, 2012

mašinsko tkan tepih, dimenzije 164 x 240cm

Rad je nastao spajanjem tri predloška: persijske šare tepiha odabrane iz proizvodnog asortimana fabrike, teksta i crteža koji su u šablon za izradu tepiha integrisani digitalnom intervencijom. Crtež orla i tekstualna poruka “Since I met you I have no peace” preuzeti su iz lične beležnice i inkorporirani u kanonizovanu persijsku šaru tepiha sa kojom nisu imali nikakvu prethodnu ikonografsku vezu. Procesom tkanja na industrijskom razboju njihov spoj je materijalizovan u formi vunenog tepiha.

Bez naziva (duhovi u nama),  2012

Instalacija:  200 kg suvih šljiva, crtež na zidu

Luka Ćelović (1854-1929) bio je jedan od najuspešnijih srpskih trgovaca koji se, između ostalog, obogatio trgujući suvim šljivama, žitom i svinjama. Jedan je od osnivača Beogradske zadruga, a od 1905. do 1907. finansirao je izgradnju njene nove palate.  Svu svoju imovinu ostavio je Beogradskom univerzitetu.

200 kilograma suvih šljiva referišu na priču o istoriji nastanka zgrade. Suve šljive poređane su na podu u obliku kupaste kamare i ponuđene su publici na konzumiranje. Kamara se transformiše u zavisnosti od količine uzetih šljiva. Poređane na kamari koja se troši i nestaje šljive su vizuelna matafora zgrade koja između ostalog propada i zbog nedovoljno brižnog odnosa prema prošlosti i nasleđu. Činom poklanjanja i degustacijom suvih šljiva sugeriše se uspostavljanje kontakta sa istorijom ovog zdanja, ali i suočavanje sa njegovim propadanjem u sadašnjosti.

2004. godine Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković” organizovala je izložbu povodom stopedesetogodišnjice rođenja Luke Ćelovića, velikog dobrotvora Beogradskog univerziteta, na kojoj su izložene i knjige iz njegove lične biblioteke koja nosi oznaku PB6. U katalogu sa izložbe pod rednim brojem 94. nalazi se knjiga Alfreda Edmunda Brehma, Brehms Tierleben, u čijem je prvom tomu na poleđini korica nađena Lukina zabeleška u vidu šifre za otvaranje kase. Crtež na zidu predstavlja integralni zapis iz kataloga izložbe prenesen grafitnim olovkama pronađenim u zapuštenim prostorijama zgrade Beogradske zadruge na zid jedne od njenih soba.

Bez naziva (duhovi u nama) referiše na seriju “Untitled (portrait of dad)” američko-kubanskog umetnika Felix Gonzalez-Torres-a, a za podnaslov rada iskorišćen je naslov filma na srpskom jeziku španskog reditelja Alejandro Amenabar-a The Others (2001).

Ivana Ivković ( Beograd, 1979) diplomirala je slikarstvo i magistrirala crtež na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Od 2002. realizovala je brojne samostalne i grupne izložbe, između ostalih i u Beogradu, Montrealu, Njujorku, Dizeldorfu, Beču, La Korunji, Bazelu, Kalkuti. Živi i radi u Beogradu.