Sloboda Sigurnost Napredak, 2015

Instalacija

Prostorna instalacija Sloboda, Sigurnost, Napredak bavi se aktiviranjem fenomenološko-antropoloških relacija u odnosima jezika i kulture, slike i reči, fotografije i svetlosti, memorije i ideologije, istorije i sadašnjosti, u odnosu na kolektivne i lične odgovornosti spram proizvodnje stvarnosti.  Zone praznih ili “srušenih” zidova svetlošću definisanog prostora prikazuju objekte – tanke svetlosne panele na kojima su kaširane fotografije. Osvetljeni fotografski dokumenti stavljaju na uvid imena fabrika ili korporacija društvenog vlasništva kao što su Sloboda, Sigurnost, Napredak, Mladost. S druge strane, instalacija inkorporira arhivske fotografije Muzeja istorije Jugoslavije koje čine vidljivim nastajanje ili širenje socijalističke ideje, ideje zajedništva, sigurnosti, napretka među najmlađim članovima društva, kao i dve fotografije iz privatnog albuma same autorke koje datiraju iz perioda njenog učešća u Susretima Bratstva i Jedinstva 1981. godine u Vukovaru. U radu slika postaje prostor-vreme koje je oblikovano objektom želje: slobodom, sigurnošću, napretkom. Diptisi “osvetljenih” trenutaka jedne utopijske kulture s jedne strane govore o datom vremenu, karakteru, ideologiji i težnjama jugoslovenske kulture, dok s druge strane, horizontalno postavljene poput objekata u prostoru aktiviraju pitanja  efemernosti, odgovornosti, politike i paradoksa ubeđenja i ideologija koji se često pokazuju kao objekti konstruisane stvarnosti.

Radovi Irene Lagator Pejović bave se pitanjima odnosa između socijalnog, javnog i ličnog prostora, percepcije i socijalne odgovornosti. Rekreiranjem socijalnih fenomena umetnica razvija kritička i poetička pitanja koja se mogu svesti pod njen koncept Društva neograničene odgovornosti. Pozivajući publiku na interaktivnost sa delom, njene instalacije, video radovi ili fotografije tematizuju umetnost kao socijalnu strategiju, inkluzivnost kultura, percepciju i razumevanje stvarnosti, individualnu i kolektivnu odgovornost i identitet društva, usmeravajući pogled, misao i osećanja posetioca ka socijalnim pitanjima univerzalnih vrednosti.

www.irenalagator.net