Autor: Igor Stangliczky (umetnik)

Ko-autor: Ivan Kadelburg (umetnik)

Izvođači: Igor Stangliczky, Ivan Kadelburg,  online publika (Iva Ćetković) i publika prisutna u studiju

Montaža video zapisa uživo: Filip Mikić

Audio miks uživo: Ivan Acović

Direktor fotografije: Milan Tvrdišić

Supervizor izvođenja uživo: Dorijan Kolundžija

Rad je izveden marta 2011. godine sa dve lokacije u Beogradu, Srbija

Trajanje: 11′

Snd-Playground_1.0 je interaktivni koncert – performans koji koristi formu društvene igre.

Pored samih izvođača, akter performansa je i publika, kako ona fizički prisutna tako i publika prisutna online. Svi oni, bacanjem kocke, određuju pravac i usmeravaju tok igre koja se odigrava na licu mesta.

Zamišljeno je da se performans izvodi sa dve geografski različite lokacije, gde je jedan od aktera performansa fizički prisutan pred publikom, a drugi, sa izmeštene geografske lokacije, prisutan pred publikom kao holografska projekcija.

Fizički udaljenim publikama je na ovaj način omogućeno da prate performans i da, putem platforme za bacanje kocke, zajednički utiču na tok koncerta, usmeravajući “poteze” prisutnog igrača – muzičara.

Glavni rezultat performansa je muzičko delo, koje je uslovljeno odigranim potezima u igri.

Performans SND-PLYGRND_1.0 problematizuje fenomen društvene igre, odnosno, međusobnu interakciju više aktera konfrontiranih nepredvidivim rezultatima i spontanim susretanjem putem audio vizuelne platforme.

Igor Stangliczky

Diplomirao je na Akademiji primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Koristi bilo koji medij koji mu odgovara za ono što želi da predstavi. Radi na polju umetnosti zvuka, skulpture i dizajna baziranog na ručnoj izradi.
Živi i radi u Beogradu.

http://stangliczky.blogspot.com

Ivan Kadelburg

Slobodni umetnik koji trenutno živi u Beogradu, Srbija. Studirao je na Gerrit Rietveld Accademie u Amsterdamu na odseku za audio – vizuelne umetnosti. Radi na polju umetnosti zvuka, video produkcije i zanata.

http://kadelburg.blogspot.com