Bez naziva, 1981-2013

serija fotografija i plakata

Često poigravanje s načinima na koje se fotografija može snimiti rezultirale su serijom fotografija Autoportret u studiju koje je autor snimio sa drvenom kamerom u ležećem položaju. Rezime plakatima pak želi reći da je promašio sve važne teme u umetnosti 20. i 21. veka što mu se učinilo pretencioznim pa je na plakate dodao grafit “Koga briga, stari prdonja”.

Nostalgija, depresija, kriza i starost glavni su lajt motivi koji su inspirisali umetnika na rad na ovim serijama fotografija i plakata. Smatra da je najbolje stvoriti seriju fotografija pod imenom Umetnik u krizi dok još to nije, jer u pravoj krizi, prema njegovim rečima, umetniku se u suštini ništa ne radi. Po istom principu, dok još nije potpuno ćelav i star, napravio je plakat Star i ćelav tražim galeriju.

Goran Trbuljak, snimatelj, reditelj, likovni umetnik, univerzitetski profesor. Studirao je na Likovnoj akademiji u Zagrebu, gde je 1972. godine diplomirao na Grafičkom odseku. Nakon dve godine usavršavanja slikarstva na École Nationale des Beaux Arts u Parizu, nastavio je studirati u Zagrebu i diplomirao je 1980. godine na tadašnjoj Akademiji za film, pozorište i TV (danas Akademija dramskih umetnosti) na Odseku snimanja. Od 1988. godine stalno deluje kao profesor na toj visokoškolskoj ustanovi. Osim profesionalnog bavljenja filmom i umetničkom delatnošću na području likovnih umetnosti, fotografije, videa, konceptualnih umetnosti, radio je i kao grafički urednik i urednik fotografije u časopisu “Film”, “Polet” i “Gordogan” te povremeno pisao i piše o fotografiji, filmu i slikarstvu u časopisima “Spot”, “Film”, “Danas”, “Start”, “Globus” i “Slobodna Dalmacija”. Kao snimatelj snimio je brojne dugometražne igrane filmove, te niz kratkometražnih, eksperimentalnih, televizijskih filmova i serija.