Auropolis, Beograd u saradnji sa Udruženjem za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja, Zagreb

Projekat je nastao 2006. godine kao jedan od brojnih projekata Udruženja za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja. Izveden je u Zagrebu 2007, u Dubrovniku 2008, predstavljen u Buenos Airesu, Drezdenu i Pragu iste godine, a 2009. se izvodi u Rijeci i Beogradu. Ovaj kompleksni i inovativni projekat baziran je pre svega na projekcijama arhivskih materijala u javnom prostoru tokom kojih grad biva „iluminiran“ poljem svoje vlastite prošlosti i postaje simulakrum svojih mogućih budućnosti.

Autorke projekta: Sonja Leboš i Manja Ristić

Podrška: Arhiva Radio Televizije Srbije