Just do it / Tito – to  smo mi, 2011

Video instalacija

“Tito – to smo mi” jedna je od parola korišćenih prilikom otvaranja fabrike „Krušik – precizni liv“ u Mionici 1980. godine. Parola je bila napravljena od slova isečenih u stiroporu i, postavljena na crvenu pozadinu, krasila je fasadu novootvorene fabrike. Ova parola direktno me asocira na čuveni esej Karol Haniš iz 1969 “Lično je političko”; i, mada ne predstavlja izvorno tumačenje ove ideje, u širem kontekstu i novom razumevanju, projektuje lično, u smislu pojedinačno, na ideologiju i njene kolektivne posledice.  U kontekstu malog  incidenta koji se dogodio prilikom prolaska Štafete mladosti  kroz varoš Mionica, koji je i  glavna tema ovog rada, ideja da je političko lično iz današnje perspektive, mogla bi se oslikati još jednom poznatom parolom našeg doba  – “Just do it”. “Just do it” – reklamni slogan za sportsku opremu u direktnoj je vezi  sa video radovima koji su tu da ilustruju ideju jednog čoveka  da je štafeta zapravo trka – sportsko nadmetanje, i ništa više od toga.

Ana Krstić (1978, Valjevo)