REM Diary, 2011

Instalacija

Raspad SFRJ. Posledice, sve što nas je sačekalo nakon Tita. Odrastanje u „olovnim devedesetim“, svi mladi urbani ljudi koji su živeli na teritoriji bivše Jugoslavije. Lična predstava o tom vremenu nalazi se u DnevnikuAktivnogSpavanja – dnevniku zapisa, istraživanja, simbola, priča…

Ana Jovanović (1984, Beograd)