Suveniri sa Balkana, 2003-2008

kolor fotografije

Rad Suveniri sa Balkana vizuelno je istraživanje Balkana kao teritorije koja ne može biti lako definisana, onog mesta gde žive “drugi”. Rad za svoje polazište ima Zapadnu percepciju Balkana, ono gledanje na Balkan kao na međuprostor između Istoka i Zapada, na prostor gde vremena teku paralelno, na mesto istinske drugosti. U isto  vreme, iz veoma lične perspektive, rad se bavi Balkanom kao mestom sa kojim većina njegovih stanovnika nije rada da se identifikuje, pokušavajući da otkrije razloge ovakve nelagodnosti i straha.

Ana Adamović (Beograd, 1974)
Diplomirala svetsku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, fotografiju studirala na Institutu za umetnost u Bostonu.

Samostalne izložbe (izbor): Suveniri sa Balkana, galerija Artget, Kulturni centar Beograda, Beograd (2007)// Madlene, galerija Zvono, Beograd (2007)// Without Borders, galerija ArtPoint, Beč (2005)// Metro, galerija Dom Omladine, Beograd (2004)

Grupne izložbe (izbor):
Umetnik-građanin/Umetnica-građanka, 49. Oktobarski salon, Beograd (2008)// Mladi srpski umetnici, Muzeul de arta, Temišvar (2008)// Umetnost, život i pometnja, 47. Oktobarski salon, Beograd (2006)//   I Can’t Remember my Own Dreams, KunstPavillion, Insbruk (2005)// Bijenale mladih, Vršac (2004)

www.anaadamovic.com