Nekad i sad, 2011

Interaktivna video instalacija, loop

Rad se bavi sistemom vrednosti kakav je postojao nekada i onim kakav postoji danas.

Aleksandar Brzaković (1988, Beograd)
Stefan Pilipović (1988, Beograd)
Filip Roca
(1988, Herceg Novi)