Projekat
Izvođenje
demokratije

Online promocija projekta: januar 2021
Pogledajte materijal projekta
Muzej Jugoslavije, Beograd, decembar 2019 – juli 2020

Izložba
Projekat Jugoslavija

Pogledajte materijal projekta
Muzej Jugoslavije, Beograd, decembar 2019 – mart 2020

Muzej objekata
na izložbi
Devedesete:
Rečnik migracija

Više o izložbi
Dom omladine Beograda, decembar 2018

Konferencija: Muzealizacija Jugoslavije: Zamrzavanje ili aktivno pregovaranje zajedničkog nasleđa

POGLEDAJTE SNIMAK KONFERENCIJE

Live Art Development Agency, London, novembar 2017

Ekstravagantna tela: Zločin i kazna u Londonu

Umetnici: Siniša Labrović (Hrvatska), Branko Milisković (Srbija), Božidar Katić (Hrvatska), Marko Marković (Hrvatska), Zoran Todorović (Srbija), My Dad’s Strip Club (Velika Britanija), Jack Tan (Singapur/Velika Britanija), Tania El Khoury (Liban, Velika Britanija), Richard DeDomenici (Velika Britanija)

Fotografije: Alex Eisenberg, LADA

Pogon Jedinstvo, Zagreb, novembar 2016

Izložba Ekstravagantna tela: Zločin i kazna u Zagrebu

Dom omladine, Beograd, novembar 2016

Serija performansa Ekstravagantna tela: Zločin i kazna u Beogradu

Projekcija video intervjua i razgovor sa umetnicima i kustosima
SKC, Filmforum, Beograd,
decembar 2015

Razgovori o Novim umetničkim praksama

Izložba
Plameni Pozdravi

Muzej Jugoslavije, Beograd, februar – maj 2015

VIŠE O IZLOŽBI I PROJEKTU